Oud-minister Cramer opent internationaal symposium over sanitatie

Op 23 augustus 2017 opent oud-minister van milieu, prof. dr. Cramer het internationale symposium ‘Water Supply and Drainage for Buildings’ in Haarlem.

Het symposium heeft als doel kennis uit te wisselen over het in stand houden van de kwaliteit van drinkwater- en sanitaire voorzieningen in gebouwen. Het symposium geeft aandacht aan onderzoek dat wereldwijd gedaan is op het gebied van ‘watertoevoer- en waterafvoervoorzieningen voor gebouwen’.

Zorgen zijn er over de afstemming tussen de grootte van de waterleidinginstallaties en de werkelijke verbruiken die daaruit worden afgenomen. De bestaande rekenmethoden leiden tot overdimensionering van waterleidingsystemen. Naast een verslechtering van de waterkwaliteit kan dit een negatieve invloed hebben op de duurzaamheid en energie-efficiëntie van de warmtapwatervoorziening. Vanuit verschillende landen worden onderzoeksresultaten gepresenteerd en nieuwe rekenmethoden voorgesteld.