NWP-delegatie op bezoek bij WaterCampus Leeuwarden

Op donderdag 3 juni bracht Dorette Corbey, de nieuwe voorzitter van het Netherlands Water Partnership (NWP) een bezoek aan het WaterCampus innovatie-ecosysteem, dat zich de afgelopen jaren met name in Leeuwarden, maar ook elders in het Noorden heeft ontwikkeld. Zij was in gezelschap van Bianca Nijhof, algemeen directeur van het NWP en Ignaz Worm, directeur van brancheorganisatie ENVAQUA. Het drietal werd ontvangen door Johannes Boonstra, lid RvB Wetsus en NWP bestuurslid, Hein Molenkamp, directeur van de Water Alliance en Joost Paques, director strategie bij Paques en NWP bestuurslid. Na bezoek aan diverse locaties in Leeuwarden verplaatste het gezelschap zich naar Paques Balk, waar sinds 2020 de BioBizz Hub is gevestigd, ook als onderdeel van de WaterCampus.

Het werkbezoek begon zoals gezegd in Leeuwarden, waar op beide oevers van het stadsriviertje de Potmarge inmiddels een indrukwekkende verzameling van gebouwen en faciliteiten is gerealiseerd. “Ik was jaren geleden al eens bij Wetsus geweest, maar wat hier nu is ontstaan vind ik echt indrukwekkend, aldus Corbey.  “Het is inspirerend om te zien hoe hier tal van baanbrekende innovaties van de grond komen en ook écht hun weg naar de markt weten te vinden.”

Bianca Nijhof sloot zich hierbij aan. “Mooi ook om te zien dat het een geheel nieuwe generatie is die hier alweer met de wereld van morgen bezig is. Ik zie overal op de kantoren en in de laboratoria jongeren rondlopen; heel fijn om te zien.”

Samenwerking

Tijdens de lunch werd er van gedachten gewisseld over intensivering van samenwerking. Nu al werken NWP, Water Alliance en ENVAQUA samen in WaterCoalitieNL. “Dat begint echt handen en voeten te krijgen”, aldus Hein Molenkamp die indertijd aan de wieg stond van de samenwerking in WaterCoalitieNL verband en goede synergie ziet tussen de drie organisaties. “Maar we zijn er nog niet. Hoe meer we samenwerken, hoe meer we kunnen betekenen voor de wereldwijd groeiende Nederlandse watertechnologie-sector.”

Johannes Boonstra sprak de hoop uit dat de synergie in de WaterCoalitie NL samenwerking verder groeit, doordat beter van ieders specialiteit gebruik gemaakt wordt en organisaties meer naar elkaar verwijzen. “Hierdoor ga je dan toe naar een ‘no wrong door’ principe. Waardoor het voor de sector en buitenlandse geïnteresseerden veel minder uitmaakt waar je je vraag in eerste instantie stelt in het voor buitenstaanders soms best wel verwarrende stelsel van faciliterende water-organisaties”.

In de middag volgde een bezoek aan één van de demonstratie sites bij de rwzi in Leeuwarden, waar onder andere pilots van de watertech bedrijven Susphos en Brightwork aan nieuwe technologie werken. Daarna volgde een bezoek aan watertech-bedrijf Acquaint, dat vooral bekend is geworden met een slimme inspectierobot, die leidingen van binnenuit kan inspecteren. “Het maatschappelijk belang van deze innovatie is evident”, aldus Dorette Corbey. “Kijk bijvoorbeeld naar een land als de Verenigde Staten, dat kampt met zoveel slechte pijpleidingen. Dat levert achterstand op en er zijn regio’s waarvoor geen investeerder meer te vinden is. Met slimme technologie zoals die van Acquaint kunnen hele regio’s weer toekomst krijgen.”

BioBizz Hub

Vervolgens bracht de groep een bezoek aan de BioBizz Hub in Balk. Een aan het watertech-bedrijf Paques en aan WaterCampus gelieerde proeftuin, waar bedrijven innovaties ontwikkelen op het gebied van water- en biobased technologieën. “We zijn heel blij dat Dorette deze dag heeft vrijgemaakt om zo uitgebreid kennis te maken”, aldus Joost Paques, director bij Paques en tevens bestuurslid van het NWP. “Om te begrijpen hoe het WaterCampus ecosysteem werkt, moet je het met eigen ogen zien. Daar hebben we uitgebreid de tijd voor kunnen nemen.”

Dorette Corbey, reflecterend op haar bezoek: “Het is indrukwekkend om de betrokkenheid van een commercieel bedrijf als Paques en een publieke partij als het Wetterskip te zien, met de demosite die zij op hun rwzi hebben. Heel goed dat dit soort partijen de maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.”

Ambities

Gevraagd naar hun persoonlijke ambities waren Corbey en Nijhof duidelijk. “Verdere samenwerking zodat we meer kunnen betekenen voor de Nederlandse watertechnologie sector”, aldus Corbey. “Daarbij zou ik ook internationaal de mondiale water-uitdaging op de agenda willen proberen te houden. We kunnen met onze kennis al veel, maar er ligt uiteraard een grote uitdaging om met onze kennis ook landen met een mindere infrastructuur verder te helpen. Daar wil ik me graag voor inzetten.”

Nijhof: “Ik vind het mooi om vast te stellen dat water steeds meer als een startpunt voor integrale oplossingen wordt gezien. Dat je met slimme oplossingen niet alleen water bespaart, of circulair maakt, maar ook energiegebruik terugbrengt en daarmee CO2-uitstoot. Dat besef begint nu overal goed in te dalen. Belangrijk om daar als Nederland stevige profilering in te zoeken.”

Dorette Corbey kijkt terug op een zeer geslaagde dag. Niet in de laatste plaats vanwege de ruimte die deze live ontmoeting bood om op een ongedwongen manier kennis met elkaar te maken. ”Dat is niet alleen leuk maar ook heel belangrijk”, aldus de nieuwe NWP-voorzitter. “Er komt een nieuw kabinet aan. Het is cruciaal om als watertechnologiesector met één mond te spreken. En dat kan alleen wanneer je elkaar kent.”