Normec Kalsbeek helpt UMCG aan schone koel- en cv-installatie

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft in 2015-2016 een protonentherapiecentrum laten bouwen waar patiënten met kanker een voor Nederland nieuwe bestralingsbehandeling wordt geboden. Toen het UMCG te maken kreeg met storingen in het koelsysteem en de cv-installatie, hielp Normec Kalsbeek om de vervuilde installaties schoon te krijgen.

Het protonentherapiecentrum

Marcel Löhr is Facility Manager van het UMCG protonentherapiecentrum: “Onder de naam PTCG B.V. verhuren wij aan het UMCG het gebouw, inclusief bijbehorende gebouw-gebonden installaties en bestralingsapparatuur. Als Facility Manager ben ik verantwoordelijk voor het gebouw en voor de gebouw-gebonden installaties.”

Vervuiling uit het systeem krijgen

Het contact met Normec Kalsbeek was er al jaren, vanwege bemonstering van tapwater in verband met legionella en andere bacteriële onderzoeken. Twee keer per jaar voerde Normec Kalsbeek deze bemonstering al uit volgens het legionellabeheersplan. Het lijntje lag er dus al om ook eens voor de andere watergerelateerde vragen contact op te nemen.

Macel Löhr: “Na een meetsessie van het koelwater aan de gebouwzijde ontstond het idee om Normec Kalsbeek mee te laten kijken. We wilden ook hier graag een bemonstering van laten nemen. Als je eenmaal zaken doet met elkaar en het bevalt goed, dan verloopt zoiets heel natuurlijk. Daarom heb ik contact gezocht met Normec Kalsbeek hierover, want we hadden twijfels over de kwaliteit van het koelwater in het gesloten koelwatercircuit. We hadden last van storingen door het niet goed afsluiten van vlinderkleppen. Uit de analyse van Normec Kalsbeek bleek inderdaad dat het koelwater vervuild was met corrosieslib en ijzerdeeltjes. Daardoor was de doorstroming in het systeem minder. Het advies van Normec Kalsbeek was om een toevoeging aan het koelwater toe te voegen en daarnaast een slibstream-zakkenfilter te plaatsen. Dat laatste is een flinke ingreep in de installatie, maar we hebben ervoor gekozen om het wel te doen.”

Verbetering in koel- én cv-installatie

Om de vervuiling weg te krijgen, moest er een aanpassing gemaakt worden op het bestaande koelwaternetwerk, vertelt Marcel Löhr: “Dat kan bij ons niet zomaar, want ook alle apparatuur die gebruikt wordt tijdens de protonentherapie maakt gebruikt van het koelwatersysteem. We kunnen het dus niet zomaar stilleggen, want het is heel belangrijk voor onze dienstverlening. Daarom zijn de werkzaamheden in het weekend uitgevoerd zodat de patiënten hier geen last van hebben. Het slibstreamzakkenfilter werd door onze huisinstallateur geplaatst in een bypass van de installatie en vervolgens KALCOOL C 101 toegevoegd. Na verloop van tijd merkten we dat de kwaliteit verbeterde. Inmiddels is de waterkwaliteit op peil. Als vervolgstap hebben we ook het water van onze cv-installatie aangepakt. Na het toevoegen van CV-ATA 530 zagen we al verbetering. Ook hebben we nog een slibstream-zakkenfilter geplaatst om de kwaliteit op peil te houden.”

Bij al deze projecten ervoer Marcel Löhr de samenwerking met Normec Kalsbeek als goed: “Het contact is plezierig en de lijnen zijn kort. Met mij als Facility Manager, maar ook met onze installateur. De kwaliteit staat voorop en dat zie je zeker bij Normec Kalsbeek terug. Met de analyses van watermonsters hadden we al goede ervaringen met dit bedrijf, maar ook hun ideeën over koel- en cv-water konden we goed gebruiken. Ze denken prima mee en dat is wat wij graag zien.”

Bron: Normec Kalsbeek