Nieuwe innovaties van start dankzij Fryslân Fernijt IV

Watertechnologie profiteert fors van Fries subsidieprogramma
Op dinsdag 23 juni jl vond er een heus ‘innovatiefeestje’ plaats in Science Center Johannes de Doper, op de WaterCampus Leeuwarden.

Rudy Dijkstra, Acquaint Foto: Menno Bakker
Rudy Dijkstra, Acquaint
Foto: Menno Bakker

Aanleiding was een persbijeenkomst over het subsidieprogramma Fryslân Fernijt IV; het traject waarbij de provincie Fryslân bedrijven ondersteunt met het verder ontwikkelen van kansrijke innovaties. Vijftien innovatieve projecten, die zorgen voor verduurzaming en werkgelegenheid in Fryslân, kunnen van start. Bij elkaar kent de provincie twee miljoen toe aan de geselecteerde aanvragers. Goed nieuws: net als in een eerdere ronde is ook in deze meest recente tranche de watertechnologie breed vertegenwoordigd.

Vernieuwingsslag en werkgelegenheid
De diverse bedrijven zetten in op onder meer de gebieden energie, landbouw, water en voedsel. Er worden bijvoorbeeld nieuwe machines en technieken ontwikkeld. Gedeputeerde Sander de Rouwe: “Hiermee maken we een stevige slag voor de vernieuwingskracht en werkgelegenheid in de provincie. De Friese positie in deze markt wordt zo ook erg sterk.” Het programma loopt gefaseerd in diverse tranches. Bij de meest recente aanvraagperiode werden maar liefst vijf watertechnologieprojecten gehonoreerd, waaronder het bedrijf Acquaint uit Wommels. Het bedrijf van Rudy Dijkstra ontwikkelt en vermarkt inspectiemethodieken en technieken voor de drinkwater- en afvalwatersector. “Daar is veel vraag naar”, aldus Dijkstra. “ Hoe ouder de leidingen worden, hoe meer informatie men wil over de zwakke plekken. Dit met het doel om indien nodig preventief te reageren.” Dijkstra huldigde tijdens een korte toelichting de Water Alliance. “ Er moet zoveel geregeld worden bij de ontwikkeling van zo’n innovatie. “ We hebben daarbij gigantisch veel gehad aan de Water Alliance.”

In kort bestek, de namen van de meest recent gehonoreerde watertechnologie-projecten:
• EcAR (Econvert Anaerobic Rental), van Econvert
• Inspectierobot drinkwaterleidingen van Acquain
• Fresh Water Mill van Solteq
• Melk indikken, van Wafilin
• 3D Printing based on PHA, door KNN

www.fryslan.frl/fryslanfernijt