Nieuwe directie en Raad van Advies voor Wafilin Systems

Op 14 april jongstleden werd aangekondigd dat Jos van Dalfsen in de loop van het jaar samen met Henk Schonewille de Directie gaat vormen van Wafilin Systems. Harry van Dalfsen zal zijn operationele functie in de komende maanden overdragen aan Jos en gaat een adviserende rol in het bedrijf vervullen. Daarnaast mag Water Alliance lid Wafilin Systems Erwin Dirkse verwelkomen als nieuwe aandeelhouder en adviseur. Hij zal samen met Harry van Dalfsen een rol bekleden in de Raad van Advies.

Nieuwe directeur

Jos van Dalfsen is sinds maart 2018 R&D Manager bij Wafilin Systems. Hij heeft zich de afgelopen jaren enorm ontwikkeld en bewezen. Samen met CEO Henk Schonewille en Technisch Directeur Harry van Dalfsen, heeft hij bijgedragen aan de groei van het bedrijf. Harry van Dalfsen heeft er alle vertrouwen in dat Henk en Jos het bedrijf op de juiste wijze voortzetten: “In de fase waarin wij ons nu bevinden, is dit voor mij het juiste moment om de directie binnen Wafilin Systems over te dragen aan Henk en Jos. Ik geloof dat zij dé personen zijn die het bedrijf verder kunnen uitbouwen. Als adviseur blijf ik nog nauw betrokken bij het bedrijf”, aldus Harry.

Jos van Dalfsen kijkt uit naar de nieuwe uitdaging: “We hebben de afgelopen jaren een sterke ontwikkeling en groei doorgemaakt. Het ontwikkelen van unieke toepassingen die een bijdrage leveren aan het optimaliseren en verduurzamen van de zuivel- en voedingsmiddelenindustrie is enorm inspirerend. In deze nieuwe rol wil ik mij richten op het voortzetten en uitrollen van onze missie en strategie samen met ons team; dat is een prachtige uitdaging”.

Ontluiken van enorm groeipotentieel

Vanaf de WaterCampus Leeuwarden heeft Wafilin Systems zich de afgelopen jaren ontwikkeld als één van de belangrijkste Nederlandse spelers op het gebied van innovatieve en duurzame membraanfiltratieoplossingen voor de zuivel- en voedingsmiddelenindustrie. Het bedrijf staat aan de vooravond van een nieuwe fase: De verwezenlijking van internationale ambities, terwijl het blijft investeren in onderzoek naar nieuwe innovatieve toepassingen die vermarkt kunnen worden. Om deze redenen hebben beide directieleden hun aandeel in Wafilin Systems verder vergroot.
Tevens was de huidige directie op zoek naar een ervaren partner met een rijke internationale en bestuurlijke ervaring, die het bedrijf en de directie kan ondersteunen bij het realiseren van de ambities en het uitrollen van de strategische koers. Ze zijn dan ook zeer verheugd over het feit dat ze deze gevonden hebben in Erwin Dirkse. Erwin is non-executive director bij Global Environmental Solutions en heeft jarenlange ervaring als CEO, managing director bij o.a. DMT Milieutechnologie en is lid van de Raad van Toezicht bij de Water Alliance, Advisory Board Aquatech Global Events en Economic Board Noord Nederland.

Erwin Dirkse heeft er veel zin in: “Ik kijk erg uit naar de samenwerking met Wafilin Systems en verheug me erop deel uit te maken van een innovatief en groeiend bedrijf dat bijdraagt aan een betere wereld. Ik zie enorm veel perspectief in het internationaal uitbouwen van de organisatie en ga daarbij al mijn kennis en ervaring inzetten om, samen met Harry, Henk en Jos te ondersteunen”.

Raad van Advies

Oprichter en grootaandeelhouder Harry van Dalfsen zal samen met Erwin Dirkse zitting nemen in de Raad van Advies. Dit voor het bedrijf nieuwe orgaan, gaat voor ondersteuning van de directie bij het uitdragen van de visie op duurzaam en circulair ondernemen met aantoonbare resultaten. Daarnaast fungeert het als klankbord en is het een sparringpartner voor de directie.

CEO Henk Schonewille ziet de wijzigingen als belangrijke mijlpalen voor het bedrijf en voor hemzelf: “We willen onze groeiambities waar maken zonder daarbij onze identiteit en kernwaarden uit het oog te verliezen. Erwin begrijpt dat als geen ander en sluit daarnaast als mens, partner en adviseur goed aan bij onze organisatie”.

Bron: persbericht Wafilin Systems