Nederlandse watertechnologie prominent aanwezig in Chicago, USA

Met ruim 22.000 bezoekers is de WEFTEC Noord Amerika’s grootste watertechnologie-event, met beursvloer, een conferentie en diverse andere side-events. Tijdens de laatste editie, van 2 tot 4 oktober j.l., was de Nederlandse watertechnologie weer ruim vertegenwoordigd. De Nederlandse innovatiekracht wordt geroemd in de VS en diverse Nederlandse innovaties stonden dan ook veelvuldig in de spotlights.

Op de beursvloer was het Netherlands Water Pavilion opgetuigd door samenwerking van het NWP, Envaqua en Water Alliance, met goede ondersteuning van het Nederlands consulaat in Chicago en de Nederlandse ambassade in Washington. Speciale aandacht was er voor innovaties van Nederlandse bedrijven in de ‘Holland Inspiration & Innovation Hotspot’. Water Alliance leden Cirtec, Benten Water Solutions en NXFiltration hebben hier op een laagdrempelige manier veel aandacht kunnen genereren voor hun innovaties.

 

Samenwerking wereldwijde waterclusters

Voorafgaand aan de WEFTEC vond zondag 1 oktober het symposium ‘Water Cluster leaders meeting’ plaats. Tijdens het door de US EPA (Environmental Protection Agency) georganiseerde symposium sprak Hein Molenkamp van de Water Alliance over de mogelijkheden van samenwerking tussen de waterclusters in de VS en wereldwijd. De Water Alliance vertegenwoordigt een watertechnologiecluster rond de WaterCampus welke wereldwijd hoog gewaardeerd word en vaak als voorbeeld en inspiratie voor andere waterclusters in opbouw in de wereld dient. Hein Molenkamp ziet mogelijkheden door samenwerking met diverse watercluster in de VS om enerzijds te onderzoeken of er business gedaan kan worden tussen Nederlandse en Amerikaanse bedrijven vanuit beide clusters. Anderzijds om vanuit die clustersamenwerking te komen tot nieuwe innovaties en wellicht uitwisseling van pilot onderzoek wat weer leidt tot nieuwe business.

Alex Berhitu van Water Alliance neemt deel aan discussie  “Technology innovation and demonstrations Hubs around the world”

Veelvuldige aandacht voor Nederlandse innovaties

Parallel aan de beurs vond de WEFTEC conferentie plaats. Meerdere Nederlanse organisaties waren hier actief op diverse bijeenkomsten. Tijdens de sessie ’The Netherlands’ water technology ecosystem, the success of collaboration’ kwam Nederlandse innovatieve watertechnologie ruimschoots aan bod.

Alex Berhitu van Water Alliance nam deel aan de podium discussie ‘Technology innovation and demonstrations hubs around the world’. Hierbij gaf hij, aan de hand van diverse voorbeelden van opschaling van nieuwe technologie, een toelichting op het WaterCampus innovatie ecosysteem als een van de wereldwijd groeiende Watertechnologie hubs.

Leon Korving van Wetsus presenteerde hun innovatieve aanpak rond fosfaatverwijdering. Wetsus heeft in een internationaal consortium de NaFRAd technologie ontwikkeld om hele lage fosfaatgehaltes te kunnen verwijderen uit oppervlaktewater. Hiermee hebben ze de volgende ronde bereikt in de George Barley prize competitie.

Hein Molenkamp van Water Alliance en Dean Amhaus van de Milwaukee Water Council

Afsluitende Water Tech Tour

Aansluitend op de WEFTEC nam Water Alliance samen met leden, Cirtec en Benten Water Solutions, deel aan een zeer informatieve Water Tech Tour naar het Global Water Centre in Milwaukee, Wisconsin. Milwaukee is de thuisbasis van The Watercouncil, een vergelijkbare organisatie als Water Alliance. Zowel Milwaukee als Leeuwarden zijn in het UN Global Cities Programme betiteld als Innovating Cities on Water. Water Alliance en The Watercouncil kennen elkaar goed en werken waar mogelijk samen aan versterking van de beide waterclusters.

In het kantoor van The Watercouncil, in het hart van Reed Street Yard’s Global Water Technolgy Park, vond een geslaagde netwerkbijeenkomst met een groot aantal bedrijven, universiteiten en organisaties plaats.
Het korte geleden geopende bedrijf Zern, onderdeel van de VAG groep, deed dienst al lunchplek, waarna een bezoek gebracht werd aan de nabij nabijgelegen University of Wisconsin – Milwaukee’s School of Freshwater Sciences. Een indrukwekkende kennisinstelling die veel multi-disciplinair onderzoek doet, naar o.a. fresh water in de Great Lakes. Milwaukee ligt aan de oever van Lake Michigan een van de Great Lakes.

Boven verwachting succesvolle deelname

Aanwezige Water Alliance leden zijn zeer tevreden over hun deelname aan de WEFTEC.

Benten Water Solutions lanceerde tijdens de WEFTEC het nieuwe bedrijf Sensileau in de VS. Sensileau is het resultaat van de samenwerking met Brooswater. Een samenwerking die is ontstaan na kennismaking via de Water Alliance. Sensileau is een informatie- en communityplatform waarop alle commercieel verkrijgbare sensoren, die hun toepassing in de watersector hebben, terug te vinden zijn. Het platform biedt alle relevante informatie en handvaten voor (afval-)waterbedrijven om hun systemen te optimaliseren met behulp van sensortechnologie. Corina Carpentier van Benten over hun WEFTEC-ervaring: “We hebben hier tijdens de WEFTEC boven verwachting veel aandacht gekregen voor Sensileau. Er is veel behoefte aan concrete voorbeelden hoe sensortechnologie optimaal ingezet kan worden om processen te optimaliseren en verduurzaming in de watersector te realiseren. We hebben zowaar meteen de eerste Noord-Amerikaanse abonnee kunnen verwelkomen, en zijn in gesprek met diverse koepelorganisaties over groepsabonnementen voor hun leden.”

In de rij voor een gesprek

Voor een gesprek met Robert Gerard van NXFiltration stonden meerdere partijen in de rij. “Er was bijzonder veel belangstelling voor de NXF holle vezel nanofiltratie van zowel OEM’s als eindgebruikers. Ik vond het ook leuk om te zien dat meerdere partijen in de rij stonden om met me te praten. Dat is precies waarvoor je naar zo’n beurs gaat. Uiteindelijk zijn we ons doel van “een eerste inventarisatie van de amerikaanse markt” ver voorbij gestreefd in deze paar dagen in Chicago”.

Zeker 10 grote klanten erbij

Yousef Yousef, CEO LG Sonic, is een tevreden man. “Onze deelname aan de WEFTEC Chicago heeft zeker 10 grote klanten opgeleverd. Als algenbestrijdingsbedrijf is het onze belangrijkste beurs omdat het zich specifiek op waterkwaliteit richt”

Erg interessante aanvragen verkregen

Coos Wessels van Cirtec, het bedrijf uit Purmerend dat in Nederland de laatste tijd veel aandacht trekt met haar technologie Cellvation om Cellulose (toiletpapier) uit rioolwater terug te winnen en hergebruiken, stond op de WEFTEC vooral met hun technologie Galicos. Coos Wessels: “De presentatie van onze GaLiCos technologie op het Water Alliance ‘’Innovation and Inspiration hotspot’’ leverde ons enkele erg interessante aanvragen op. Verder hadden we met de Water Alliance een erg inspirerend bezoek aan The Watercouncil en de University of Milwaukee op donderdag. Cirtec voert momenteel pilot onderzoek uit in de regio bij Milwaukee. Dus is het belangrijk om goede relaties op te bouwen met kennisinstellingen en ketenpartners. Daar heeft dit bezoek zeker toe bijgedragen.
Het Water Alliance netwerk kan ons uitstekend helpen in het valideren van de technologie en met het zoeken naar de juiste verkoopkanalen.” aldus Coos Wessels.

Aanwezige Nederlandse bedrijven op WEFTEC:
LGSonic, DMT (en Sustec), Redox, Genap, Nedap, Dorset, de WaterCampus, Berghof Membranes, Eijkelkamp, Paques, Nijhuis Industries, Cirtec, Benten Water Solutions en NXFiltration.