Nederlandse watertechnologie innovaties in de spotlights op Netherlands Water Pavilion tijdens SIWW

De Nederlandse watertechnologie was ook dit keer weer goed vertegenwoordigd tijdens de Singapore International Water Week 2016. Water Alliance presenteerde o.a. een aantal innovaties in het kader van de Holland Innovation and Inspiration Hotspot.
Verder was Hein Molenkamp, directeur van de Water Alliance, actief op een door Isle Utilities georganiseerde TechXchange, de zondag voorafgaand aan de SIWW. Deze TechXchange bracht startende ondernemingen en investeerders bij elkaar in een interessante dag van pitches van innovatieve bedrijven uit de hele wereld.
Hein Molenkamp was o.a. table host bij thema “Accelerating technology development through investment and partnerships” samen met Reinhard Hubner, investment director van Skion en Nathan Allen executive director van WaterStart, Las Vegas.

Holland Innovation & Inspiration Hotspot

IMG_0971Tijdens de Singapore International Water Week (10-14 juli) presenteerde Water Alliance op het Netherlands Water Pavilion een aantal mooie innovaties op gebied van watertechnologie van start ups en van bestaande bedrijven. Tevens werd dit ondersteund met een mooie VR presentatie op de Water Alliance stand. Dit werd door vele bezoekers beleeft. Om Nederlandse kennis en innovaties op het gebied van watertechnologie beter voor het internationale voetlicht te brengen heeft Water Alliance de ‘Holland Innovation & Inspiration Hotspot opgezet. Een speciaal concept waarbij op grote internationale beurzen een aantal best practises en innovaties van de Nederlandse watertechnologie extra in de etalage worden gezet.
Neem bijvoorbeeld start-up bedrijf Fleet Cleaner: zij ontwikkelden een robot die in staat is schepen te reinigen tijdens het laden en lossen in de haven. Rederijen besparen hierdoor jaarlijks tonnen aan brandstof. Maar het is ook goed voor het milieu, want het reinigingswater wordt direct op locatie gezuiverd.

Holland Innovation & Inspiration Hotspot posters
Holland Innovation & Inspiration Hotspot posters

BWA BV is ook een prachtige voorbeeld van een bedrijf dat streeft naar het leveren van een actieve bijdrage aan de verduurzaming van de maatschappij en aan hergebruik van reststoffen in het bijzonder. Bijvoorbeeld met GaLiCos (Gas liqiud Contact System): Deze simpele en slimme gepatenteerde technie
k die vloeistoffen verdampt en destilleert met behulp van een continue luchtstroom over verdamping- en condensatieplaten. Met de verdampingstap worden (industriële) afvalwaterstromen ingedikt en het volume gereduceerd, zodat bespaart kan worden op de afvoer van deze afvalwaterstromen. Door vervolgens na de verdamping ook condensatie toe te passen kan water van hoge kwaliteit worden geproduceerd uit de afvalwaterstroom.

De firma Berghof Membranes, gevestigd op de WaterCampus, is voortdurend bezig met innoveren! Op dinsdag 12 juli (ook tijdens SIWW) heeft Berghof Membranes tijdens een netwerkbijeenkomst zie ze samen met Water Alliance organiseerde, aangekondigd dat ze een samenwerking is aangegaan met Aquaporin uit Denemarken. Doel is de verder ontwikkeling van de Forward Osmosis Technology. Lees hier het volledige persbericht (Engels).

Opening nieuw kantoor

Verder werd de netwerkbijeenkomst door Berghof Membranes gebruikt om hun kantoor in Singapore officieel te openen. Diverse sprekers kwamen aan het woord, o.a. de Nederlandse ambassadeur in Singapore, dhr Jacques Werner. Lees hier het volledige artikel (Engels).

IMG_0968IMG_0969

Intensief netwerken

IMG_0940De week werd verder gebruikt om intensief het netwerk van de Water Alliance te onderhouden. Zo waren er diverse afspraken met organisaties uit andere landen waar Water Alliance veel contact mee heeft, zoals WaterTAP Ontarion Canada, WaterStart Las Vegas, Pole EAU uit Montpelier Frankrijk en vele andere.
De laatste dag werd nog een bezoek gebracht aan de Singaporese WaterHub, waar diverse presentaties over hun activiteiten werden gegeven. Een van de bedrijven die kantoor houdt in de WaterHub is het Nederlandse bedrijf Optiqua.

Water Alliance kijkt terug op een bijzonder geslaagde SIWW en dankt iedereen voor haar inzet. Met name ook het zeer actieve team van de Nederlandse ambassade in Singapore.