Nationale Watertechnologie Week 2016: Heeft u een goed idee voor een themasessie?

Heeft u een interessant onderwerp voor één van de themasessies?

In 2015 is de Nationale Watertechnologie Week voor het eerst georganiseerd. De Water Alliance is één van de mede-organisatoren. Drie dagen inspirerende seminars parallel aan de Aqua Nederland Vakbeurs in Gorinchem. De vakbeurs is jaarlijks dé watertechnologiebeurs in Nederland met meer dan 300 exposanten en bijna 10.000 bezoekers. Aqua Nederland Vakbeurs vindt in 2016 plaats van 15 t/m 17 maart. De succesvolle eerste editie van de Nationale Watertechnologie Week maakt dat de organiserende partners Water Alliance, NWP en ENVAQUA al druk zijn met de programmering voor 2016. Voorgestelde thema’s voor 2016 zijn Water en Industrie, Afvalwater en Drinkwater en Water en Voedsel.

Heeft u suggesties of ideeën voor onderwerpen die binnen de genoemde thema’s passen en is uw klant c.q. eindgebruiker bereid daarover een presentatie te houden? Stuur dan een e-mail met een korte toelichting en aan welk thema u kunt bijdragen. Aansluitend aan de seminars is er een mogelijkheid voor pitches, bij voorkeur gehouden door start-ups. Heeft u een innovatief idee of bent u start-up? Laat het ons weten!

Zowel voor een presentatie tijdens het seminar als het aanmelden van een pitch kunt u uw voorstel mailen naar info@nationalewatertechnologieweek.nl. Graag onder vermelding of het een presentatie of pitch betreft met een korte toelichting. In oktober komt de inhoudelijke werkgroep wederom bij elkaar om het draft programma nader uit te werken.

Over de Nationale Watertechnologie Week

Sinds 2013 werken de brancheverenigingen en netwerkorganisaties ENVAQUA (toen nog Aqua Nederland en VLM), het Netherlands Water Partnership (NWP) en de Water Alliance nauw samen in de ondersteuning van het watertechnologisch bedrijfsleven in Nederland.
Ondersteunen van MKB bij innovatie en export, collectieve activiteiten en het vormen van één spreekbuis voor overheden en sectorpartijen zijn de belangrijkste thema’s waarop samengewerkt wordt.
Eén van die gezamenlijke activiteiten is de organisatie van een gezamenlijke beursstand tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs en de invulling en professionalisering van het workshop programma gedurende de beurs.
Dit heeft geresulteerd in de eerste Nationale Watertechnologie Week 2015. Voor meer informatie zie www.nationalewatertechnologieweek.nl

logos nationale watertechnologieweek