Marktvraag stimuleert oprichting nieuw bedrijf

Logo_Acquaint 300x300pxTijdens het Water Campus Business Cafe, georganiseerd door de Water Alliance op 28 Mei 2015, hield het recentelijk opgerichte bedrijf Acquaint B.V. (tevens  lid van de Water Alliance) een pitch over het innovatieve project ‘Inspectierobot drinkwaterleiding’. Tijd voor een nadere kennismaking.

Ontwikkelen en vermarkten van inspectiemethodieken- en technieken voor de drinkwater- en afvalwatersector
“Acquaint B.V. is opgericht in 2014”, aldus algemeen manager Rudy Dijkstra. “De doelstelling van Acquaint is het ontwikkelen en vermarkten van inspectiemethodieken- en technieken voor de drinkwater- en afvalwatersector. Met behulp van deze middelen kunnen inspecties uitgevoerd worden en dient de leidingeigenaar in staat te zijn om onderhoudsstrategieën te verifiëren, en preventief faalmechanismen te detecteren.” Het bedrijf is ontstaan vanuit een samenwerking met HDM Pipelines B.V., een advies en consultancy bedrijf gespecialiseerd in het adviseren en ontzorgen van leidingeigenaren en beheerders in het managen van leidingsystemen. “Water-gerelateerde klanten waren op zoek naar praktische inspectie technieken, één van HDM’s specialisaties”, vertelde Dijkstra. “Acquaint B.V. is opgericht om zuiverheid tussen diensten en producten te garanderen, en klanten op een onafhankelijke en transparante wijze te kunnen ondersteunen. De naam Acquaint is een samenvoeging van ‘aqua’, ‘integrity’ en ‘international’. Daarnaast is de letterlijke vertaling van Acquaint ‘bekend maken’ of ‘kennis te laten maken’.

Inspectierobot
De olie- en gassector maakt al jaren gebruik van intelligente inspectie, in tegenstelling tot de watersector waar de leidingsystemen van origine niet zijn aangelegd om inwendig geïnspecteerd te worden. Nederland beschikt over ongeveer 117.000 km aan waterleidingen. De systemen zijn onderhevig aan veroudering en behoeven inspectietechnieken voor een pro-actieve asset management aanpak. Dijkstra zei “Waar, wanneer en hoe dit te doen, met inachtneming van kosten, risico’s en materialen, is één van de vraagstukken waarmee drinkwaterbedrijven te maken hebben. Om inzicht te krijgen in de huidige toestand van de leidingen, heeft HDM Pipelines een aantal jaren gelobbyd voor de ontwikkeling van een inspectierobot voor drinkwater- en afvalwaterleidingen. Dit was precies waar Nederlandse drinkwaterbedrijven naar zochten. Op basis van deze marktvraag werd Acquaint B.V. opgericht. Het bedrijf bouwt voort op de vakkennis en ervaringen in de ontwikkeling van intelligente inspectietechnieken voor In-Line Inspections (ILI’s), voornamelijk vanuit de Olie & Gas en industriële sector.”

Subsidieaanvraag met succes ingediend
De drinkwater bedrijven PWN, Vitens, Evides, Oasen en Brabant Water, en kennisinstituut Wetsus hebben een samenwerkingsovereenkomst met Acquaint B.V. getekend voor de ontwikkeling van een Prototype Inspectierobot drinkwaterleiding. Om de kosten van de proof-of-concept fase van het project te kunnen financieren heeft Acquaint samen met Wetsus en eindgebruikers (launching customers) een subsidie aangevraagd bij Fryslân Fernijt IV. Dit is een subsidieprogramma van de Provincie Fryslân dat de economische ontwikkeling van het Friese bedrijfsleven stimuleert en een impuls geeft aan innovatie in de regio. Het programma is medegefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) en de provincie Fryslân. De aanvraag werd met de hulp en steun van de Water Alliance met succes ingediend. Dijkstra concludeerde “Op 17 juni 2015 kregen we een telefoontje dat de Fryslân Fernijt IV subsidie voor het project was toegekend. Dit was goed nieuws, want nu kunnen we met de ontwikkeling van het prototype beginnen, wat inzicht zal verschaffen in de conditie van de leidingsystemen van de waterbedrijven. Dit zal hen in staat stellen hun asset management te verbeteren.”

www.acquaint.eu