Marktkans: Zuiveringsvoorziening voor pleziervaarboten gezocht

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 30 september 2019 een wetswijziging doorgevoerd waardoor pleziervaartboten voortaan toiletwater mogen lozen mits er een zuiveringsvoorziening aanwezig is.

Kans

Deze regeling kan een kans zijn voor ondernemers uit de watertechnologie sector. Er zijn op dit moment weinig tot geen zuiveringssystemen op de markt die toepasbaar zijn op (kleine) pleziervaartboten. Bent u in staat een dergelijk zuiverings/desinfectiesysteem op de markt te brengen? Dan ligt hier wellicht een mooie marktkans voor u!

Bijeenkomst

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) organiseren een bijeenkomst voor (water)technologie leverende bedrijven uit de Nederlandse watersector. Deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 16 december 2019 bij RVO, Croeselaan 15, 3521 BJ in Utrecht. De voorlichtingsbijeenkomst begint om 14.30 en duurt tot uiterlijk 17.00.

Toelichting

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u een toelichting op de ingevoerde wetswijziging, en de eisen die aan de gezochte zuiveringstechnologie gesteld wordt. Ook zal het ministerie u informeren over de benodigde certificering van uw product, een certificering die vereist is onder de nieuwe regelgeving. Verder zal een vertegenwoordiger van de HISWA vertellen welke verwachtingen er vanuit de eigenaren van pleziervaartboten zijn in bijvoorbeeld gebruik. Tenslotte zal RVO u informeren over eventueel relevante ondersteuningsmogelijkheden bij de ontwikkeling en marktintroductie van uw nieuwe systeem.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat Anouck.degroot@rvo.nl. Graag u naam, functie en bedrijf vermelden bij aanmelding. Meer informatie: Daan Giebels, adviseur RVO, 06 29213085 of Maurice Luijten, Liaison Topsector Water & Maritiem, 06-46751989.

Bron: persbericht RVO