Ontvang een subsidie met tender Valorisatie 2017!

SNN biedt de mogelijkheid aan mkb’ers, kennisinstellingen en grote bedrijven in het Noorden om subsidie te ontvangen om ideeën om te kunnen zetten in concrete acties.

Bij de tender Valorisatie gaat het om kansrijke innovatieve projecten die omzet en werkgelegenheid opleveren. De innovatieve producten, concepten, technologieën en diensten staan dicht bij marktlancering (nadruk op TRL-niveau 5 t/m 7). Hierdoor is kapitalisatie snel mogelijk.

Denk aan product-, proces- of dienstinnovaties die:
1. de innovatiekracht van de aanvrager(s) duurzaam versterkt.
2. in een praktijkomgeving (of proeftuin) worden getest.

Activiteiten en kosten die subsidiabel zijn hebben met name betrekking op het bouwen en testen van een prototype inclusief de eigen uren die hiervoor nodig zijn.

Aanvragen kan tot 31 maart 12.00 uur 2017. Kijk voor meer informatie op de website van SNN.