Kick off MediSchoonproject in Antonius Ziekenhuis Sneek

Op 27 september werd het officiële startschot gegeven van het MediSchoon project in Fryslân. MediSchoon is een regiodekkend programma voor een betere inzameling van ongebruikte medicatie. In theorie is deze inzameling wel goed geregeld, maar in de praktijk blijken er nog steeds veel te veel medicijnresten in het afvalwater terecht te komen. Omdat het terugwinnen van deze voor mens en dier schadelijke stoffen heel moeizaam gaat, is het van groot belang dat burgers en instellingen zorgen dat er minder medicijnresten door de gootsteen en het toilet verdwijnen. Want: wat er niet ingaat, hoeft er ook niet weer uitgehaald te worden.

Milieuprobleem

Dat het nodig is dat er iets aan dit milieuprobleem gedaan wordt werd wel duidelijk tijdens de aftrap van het project, dat onder leiding stond van Ton Vereijken, director European Water Stewardship. Samen met onder andere Vitens, Wetterskip Fryslân, Friese Apothekers Vereniging, MCL, Water Alliance, GGD en diverse zorgorganisaties, overheden en afvalverwerkers werd de intentie uitgesproken het probleem aan te pakken.

Retourboxen

Door het plaatsen van zogenaamde ‘retourboxen’ bij apotheken in Fryslân wordt het voor de burger eenvoudiger gemaakt medicijnresten veilig en zonder kosten in te leveren. In veel gemeenten kan dit ook al op andere plekken, maar het blijkt dat de burger zich helaas nog niet goed bewust is van het belang van het inleveren van overgebleven pillen, poeders en drankjes. Positief is daarom dat een groepje leerlingen van de plaatselijke middelbare school, het Bogerman College, een project start over de aanpak van deze problematiek. Na afloop van de officiële Kick-off, waarbij ook de bekende Sneeker dichter Henk van der Veer betrokken werd, vond er op dezelfde locatie in het vergadercentrum van het Antonius Ziekenhuis nog een Water & Health Symposium plaats, waarbij de Kick off van MediSchoon bij aansluit. Onderdeel daarvan was ook een bezoek aan de demo-site die bij het ziekenhuis is gerealiseerd.