Isle Utilities screent en selecteert innovatieve technologieën voor de verwijdering van microverontreinigingen in het kader van Stowa

De urgentie om iets te doen aan de aanwezigheid van microverontreinigingen in ons oppervlaktewater en drinkwater wordt steeds duidelijker. Een groot deel van deze microverontreinigingen, zoals medicijnresten, komen via het riool in het oppervlaktewater terecht. Er wordt daarom al jaren onderzoek gedaan naar verschillende mogelijkheden om deze stoffen te verwijderen op rioolwaterzuiveringen (RWZI’s). Inmiddels zijn er verschillende (combinaties van) technieken geschikt bevonden voor de verwijdering van deze stoffen. Elke variant heeft echter zijn eigen voor- en nadelen en de vraag is daarom of er betere alternatieven zijn.

Stowa

Isle Utilities (Isle) is een organisatie die gespecialiseerd is in het identificeren van nieuwe (water-) technologieën en deze koppelt aan mogelijke eindgebruikers over de hele wereld. Zodoende heeft Isle in opdracht van STOWA twee innovatieve technologieën geïdentificeerd voor de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater, van de bedrijven Arvia uit het V.K. en Pharem uit Zweden.

Samenwerking

Samen met deze twee bedrijven zullen consultants en technologen van Isle in het kader van het “innovatieprogramma microverontreinigingen” van STOWA twee haalbaarheidsstudies uitvoeren. Hierin wordt gekeken hoe de technologieën opwegen tegen de bewezen methoden als het gaat om CO2 footprint, kosten, verwijderingsrendement en effect op de ecotoxicologische kwaliteit van het effluent. Als blijkt dat de technologieën op minstens één van deze punten beter scoort dan de conventionele technieken, zullen ze verder worden getest in een pilotonderzoek.

Voor meer informatie: peter.wessels@isleutilities.com