Inspirerend werkbezoek van Consul-Generaal Gerbert Kunst aan de WaterCampus

Vandaag bracht Consul-Generaal Gerbert Kunst een werkbezoek aan de WaterCampus. De Consul-Generaal is het hoofd van het Consulaat-Generaal en het gezicht naar buiten. Hij vertegenwoordigt het Koninkrijk der Nederlanden in de 13 westelijke staten van de VS.

Aanwezigen

In gezelschap van Tjisse Stelpstra (gedeputeerde van de provincie Drenthe),  Sander de Rouwe (gedeputeerde van de provincie Fryslân), Nienke Nijp (Bestuursadviseur dhr. De Rouwe), Johan Scholte (EU-coördinator Drenthe) en Karlijn van Bree (Public Affairs SNN) arriveerde Kunst in het begin van de middag in het WaterCampus Business Center Johannes de Doper voor een presentatie over de WaterCampus, gegeven door Hein Molenkamp.

Mogelijkheden in de VS

Na deze presentatie volgde er een gesprek over de kansen en mogelijkheden in California betreffende waterzuivering (drink- en afvalwater) en waterhergebruik. Hier kwamen vooral de volgende regio’s en kerntopics naar voren:

  • San Diego: Blue Energy/BlueTech
  • Los Angeles/San Fransisco: smart cities & watertechnologie
  • Sacramento: waterkwaliteit & verdeling

 

De westkust van de VS biedt goede kansen voor Nederlandse watertechnologie bedrijven. Met name op raakvlak van Water, Food en Energy. Molenkamp heeft tijdens zijn presentatie  diverse succesvolle voorbeelden van Nederlandse bedrijven gegeven die daar al actief zijn. Zoals DMT Environmental Technology, Paques, Wafilin Systems B.V. die in die regio al succesvolle referenties hebben. Water Alliance heeft in die regio goede contacten met diverse waterclusters als The Maritime Alliance in San Diego en WaterStart in Las Vegas.

Rondleiding

Het werkbezoek is afgesloten met een rondleiding over de WaterCampus, waarbij de Water Alliance, het WAC en de Wetsus laboratoria werden bezocht.