Inspectierobot Acquaint gaat aan de slag

De inspectierobot van Acquaint, de Acquarius, gaat aan de slag. Na jaren van voorbereiding, ontwikkelen en testen is het innovatieve inline inspectiesysteem praktijkrijp.

Acquaint heeft het eerste contract met een waterbedrijf getekend voor de inzet van het inline inspectiesyteem Acquarius, zegt directeur Rudy Dijkstra van Acquaint, de ontwikkelaar van inspectiesystemen uit Wommels. De Acquarius slaagt erin om 70 tot 80 procent van de faalmechanismen in de leidingen te traceren. “Dat is wereldwijd uniek,” aldus Dijkstra.

Het systeem werd ontwikkeld door Acquaint in samenwerking met onderzoeksinstituut Wetsus en universiteit Twente. De waterbedrijven Vitens, Evides, PWN, Brabant Water en Oasen participeerden met expertise, middelen en testfaciliteiten, de provincie Fryslan, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland en het ministerie van Economische Zaken gaven subsidie.

Maar de ontwikkelingskosten kwamen voor een groot deel toch voor rekening van Acquaint, vertelt Dijkstra. “Ik zeg niet hoeveel de ontwikkeling heeft gekost, maar het was een aanzienlijk bedrag. We hopen het in drie à vier jaar terug te verdienen.” Acquaint wil de inspectietechniek gaan vermarkten op Europa, zegt Dijkstra.

Na enkele jaren van voorbereiding, gesprekken en ontwikkeling is het draadloze inspectiesysteem binnen een jaar gebouwd. Dat is snel, beaamt Dijkstra. “Dat lukt alleen als je participerende partijen meekrijgt.” In leidingen van Vitens, Evides en PWN is vorig jaar de robot met sensoren getest. Het was spannend, leerzaam en nieuw. “Ja, voor beide partijen. En het heeft een paar leerpunten opgeleverd,” zegt Dijkstra. Hij noemt er een aantal: hoe werk je in het land, hoe borg je de inspectie, hoe ga je met hygiëne om en hoe hou je de druk constant?

De Acquarius is de eerste techniek waarmee je als beheerder het assetmanagement sluitend kunt krijgen, stelt Dijkstra. Waar theoretische modellen en lokale inspectie tot dusverre de middelen waren om de staat van de buizen in te schatten, kan de conditie van de leidingen nu met de inline inspectie over de hele lengte op basis van sensorgegevens vastgesteld worden. De voordelen: de beheerder kan noodzakelijke vervanging tijdig uitvoeren, lokaal repareren in plaats van volledig vervangen en risico’s structureel verlagen.

De inspectierobot traceert corrosie, hoekverdraaiingen, voegbreedte, uitloging, lekkages, deformatie en ovaliteit. Voorts legt de Acquarius de precieze ligging van de leiding vast met hulp van gps. De buisinspectie is mogelijk in leidingen van PVC, HDPE, gietijzer, asbestcement, beton en staal.

Bron: H2O New Business Powered by Water Alliance