De Water Alliance participeert in Innofest. Innofest faciliteert en ondersteunt een netwerk van acht verschillende festivals in Noord-Nederland. Deze festivals zijn aangesloten bij Innofest om hun festival beschikbaar te stellen als ‘proeftuin’ voor technologische innovaties op allerlei verschillende manieren. Dit om hun eigen festival efficiënter in te richten, maar ook om bedrijven te helpen.

Door deelname als partner aan Innofest wil de Water Alliance haar bedrijven de mogelijkheid bieden om startups en innovatieve bedrijven in de watertechnologiesector Innofest te gebruiken als proeftuin voor technologieontwikkeling en testlocatie. De Water Alliance informeert en stimuleert bedrijven over de mogelijkheden op festivals die bij Innofest zijn aangesloten.

Meer informatie?
info@wateralliance.nl
058 284 90 44