Hubert verbetert slijtvastheid van lagerconstructie

Drinkwaterbedrijf Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten drinkwater in het westelijke deel van Zuid-Holland. Eén van de waterzuiveringsinstallaties is lagedrukpompstation Brakel. Hier wordt oppervlaktewater van de Afgedamde Maas ingenomen en gezuiverd tot drinkwater.

In het oppervlaktewater van de Afgedamde Maas bevinden zich grote hoeveelheden mosselzaad. Dit zorgt voor problemen in de koelwaterkanalen en installatiedelen van Dunea. De mosselzaadjes groeien uit tot mossels met schade en overmatige slijtage als gevolg. De Hubert microfilters, met een totaalcapaciteit van ca. 12.000 M3/uur, zijn geplaatst bij het pompstation om het vuil en mosselzaad uit het water te filteren.

Slijtage van de lagers

De omstandigheden waarin de microfilters opereren zijn zwaar. Zand en schelpdeeltjes dringen door tot in de installatie, met slijtage tot gevolg. Dit was met name het geval bij de lagerconstructie van het microfilter. In overleg met Dunea is daarom besloten om te onderzoeken of de standtijd van de lagers verbeterd zou kunnen worden. Naast kostenbesparing in het onderhoud, zou dit ook zeker de bedrijfszekerheid van de installaties verhogen.

In mei 2015 is het verbetertraject voor de microfilters van start gegaan. De centrale vraag ten aanzien van de lagers was: ‘Wat is de oorzaak van de slijtage en hoe kunnen we deze minimaliseren?’. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden zijn er (online) onderzoeken uitgevoerd naar vergelijkbare situaties en zijn er gesprekken gevoerd met deskundigen en leveranciers. De ervaringen van klanten die ook gebruik maken van het microfilter, bleken zeer waardevol en onmisbaar tijdens dit traject.

Uit onderzoek naar de bestaande microfilterinstallaties werd al snel duidelijk dat er op voorhand geen aantoonbare oorzaak gevonden kon worden voor de slijtage. De toepassingen en omstandigheden van de installaties varieerden dusdanig dat er geen conclusies aan verbonden konden worden. Mogelijke oorzaken: corrosie, vervuiling, slijtvastheid van de gebruikte materialen en combinaties van meerdere factoren.

Ervaring opdoen

Testen onder vergelijkbare omstandigheden bleek de beste oplossing. In 2017 en 2018 zijn er verscheidende constructies met diverse (roestvaste) materiaalsoorten en afdichtingen getest. Uit de testen en het onderzoek is het vermoeden ontstaan dat de slijtvastheid van de gebruikte materialen onvoldoende is. Daarop is besloten om de slijtvastheid van de lagerconstructie te verhogen. De uitdaging hierin is de materiaalkeuze voor de lagers en de functionele eigenschappen van het oppervlak,  en de implementatie in de bestaande constructie.

Doorgaans gaat de slijtvastheid van een materiaal ten koste van de corrosiebestendigheid en Hubert wilde beide! Er is in overleg met Sietzema Techniek gekozen voor een slijtvaste coating. Voordeel hierbij is dat de bestaande (rvs) constructie niet gewijzigd hoeft te worden.

Conclusie

Door het harden van de slijtdelen en het kiezen van de juiste tegenloopmaterialen is de slijtage minimaal. Tevens voorkomt de aangepaste afdichting vervuiling van het lager en zorgt het voor een effectieve afdichting van het microfilter. Het uiteindelijke resultaat: het Hubert microfilter is een robuuste en betrouwbare installatie die met minimaal onderhoud ingezet kan worden in talloze toepassingen op het gebied van microfiltratie. Inmiddels is deze vernieuwde constructie met de coating van Sietzema Techniek al voor meerdere projecten toegepast.

Bron: Hubert