HTSM HiTMaT Call for Proposals 2020 geopend

Holland High Tech organiseert jaarlijks de HiTMaT Call (Connecting High Tech PPS in Maatschappelijke Thema’s). Dit is een  open call voor hightech innovatieonderzoek dat zowel binnen HTSM als bij een van de onderstaande maatschappelijke thema’s past:

– Gezondheid en Zorg
– Veiligheid
– Klimaat en Circulaire Economie
– Mobiliteit
– Landbouw, Water en Voedsel

Wetenschappers uit bedrijfsleven en onderzoeksorganisaties kunnen een bedrag van € 25.000,- aan kiem-geld winnen voor de opstart van een publiek-privaat R&D samenwerkingsproject waarin met minimaal één onderzoeksinstelling (hoofdaanvrager) en één ondernemer samengewerkt wordt.

Deadline

De HiTMaT Call for Proposals 2020 is geopend op 21 februari 2020. Deadline voor het indienen van aanvragen is: 2 juni 2020, 14:00 uur.

Meer informatie over de call: de website van Holland High Tech.