Het kon nog nét: de gezamenlijke ledendag van Water Alliance en ENVAQUA

Het was misschien wel het laatste event wat dit jaar nog live kon: de gezamenlijke ledendag van Water Alliance en ENVAQUA, afgelopen woensdag 24 november. Omdat er in de toekomst sprake zal zijn van een intenievere samenwerking tussen beide organisaties, is er voor gekozen om de dag samen te organiseren.

Op één van de ruimste locaties van het land, Sportcentrum Papendal, kwamen de leden van beide organisaties bijeen om te netwerken, te vergaderen, invloed uit te oefenen via de algemene ledenvergadering en om te leren van elkaar. Het was op Papendal mogelijk om de bijeenkomst, met inachtneming van de geldende COVID maatregelen, door te laten gaan.

In hun welkomstwoord gaven Hein Molenkamp (Water Alliance) en Ignaz Worm ( ENVAQUA) aan dat ze blij waren met de opkomst, ondanks de huidige situatie. ‘Er is nog wel behoefte aan dit soort dingen’.

Nadat de leden van ENVAQUA bijeen waren gekomen in Expertgroepen en de leden van Water Alliance het afgelopen jaar én de toekomstplannen doorgenomen hadden was het tijd voor iets luchtigers met een serieuze ondertoon. Topsporter en voormalig Olympiër Edith Bosch gaf een interactieve presentatie binnen het thema van de dag: Samenwerken is topsport. Ze daagde het publiek uit met stellingen als ‘Vind jij dat je de meest innovatieve ondernemer in de zaal bent?’. Daarnaast vertelde ze over haar persoonlijke reis als topsporter en waarom samenwerken daarin belangrijk is. “Vanuit angst maak je andere keuzes dan vanuit liefde”, was haar boodschap. “Ik presteerde vanuit de angst om niet de beste te zijn.” Iedereen heeft angsten, maar het is de kunst hoe je deze inzet. Vaak leggen mensen de oorzaak van iets bij iemand anders, buiten hunzelf, maar: “de meeste invloed zit in jezelf! Jij hebt de mogelijkheid om dingen aan te passen”. Ze besloot haar presentatie met “Ik ben trots op wie ik ben, niet op wat ik gedaan heb”

Na ronde tafelsessies (Water Alliance)  en de Algemene ledenvergadering (ENVAQUA) werd de dag afgesloten met een netwerkmoment.