Handelsmissie Verenigde Arabische Emiraten: Uniting Water Energy Food

Van 31 oktober tot en met 4 november bezocht een delegatie van 50 Nederlandse ondernemingen Expo 2020 Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De handelsmissie stond onder leiding van minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Tom de Bruijn en VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen. Centraal thema van de missie is duurzame stedelijke ontwikkeling. Directeur Hein Molenkamp van de Water Alliance was erbij.

Voor wie het nog niet weet: hoe wordt zoiets georganiseerd?

De drijvende kracht achter dit soort initiatieven is vaak de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO, red.), die vaak samen met het Ministerie van Buitenlandse Zaken deze handelsreizen initieert. Ook brancheorganisatie VNO-NCW is hierin actief. Zo was VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen bij deze reis de zakelijk missieleider.

Wat waren de hoogtepunten?

Tijdens de reis naar de Golfregio stond uiteraard de Wereldexpo in Dubai centraal. Ik heb dat als zeer indrukwekkend ervaren. Prachtige paviljoens van tal van landen, die kosten noch moeite hebben gespaard om zich goed te presenteren. Op 3 november verzorgden Koning Willem Alexander en Koningin Máxima tijdens de ‘Nederland dag’ de officiële opening van het Nederlands paviljoen op de Expo. Dat is ook een paviljoen waar Nederland mee voor de dag kan komen. Het Nederlands paviljoen, heeft de prijs voor het meest duurzame paviljoen op de Wereld Expo gewonnen. In het paviljoen komen voedsel, water en energie in een duurzame context samen. Dat geeft Nederlandse bedrijven alle kans om aan de wereld te laten zien welke kennis zij in huis hebben op het gebied van water, voedsel, duurzame energie. Nederland positioneert zich hiermee als sleutelspeler voor het oplossen van mondiale uitdagingen.

Op welke manier stond specifiek watertechnologie in de spotlights?

Een voorbeeld is zondag 31 oktober, die in het teken stond de UN World Cities Day en aansluitend een waterconferentie georganiseerd door het NWP.

Water heeft uiteraard ook een sleutelrol bij voedsel en energie en in het Nederlands paviljoen kwam dat met de slogan ’Uniting Water Energy Food’ ook duidelijk tot uiting. Veel innovaties in de watertech sector spelen zich ook op het raakvlak van die drie sectoren af.  Een aantal Water Alliance leden speelt op dit Nederland paviljoen ook een rol als sponsor. Zoals Holland Water en Quooker. Daarnaast is er in het paviljoen een ingenieuze ‘water uit lucht’ installatie verwerkt, naar een idee van kunstenaar Ab Verheggen.

Welke Nederlandse bedrijven waren er zoal aanwezig op het thema water?

Ik ben nu waarschijnlijk niet volledig, maar behalve de Water Alliance-leden die ik eerder al noemde waren ook Royal Eijkelkamp, Pure Blue Water, Oxycom en Priva in Dubai van de partij. Omdat we als Water Alliance al langer relaties met Verenigde Arabische Emiraten opbouwen zijn er overigens al aardig wat zaadjes gepland, die ook al beginnen te ontkiemen. Zo doen Hydraloop, LG Sonic, Salttech, Colubris en Hatenboer Water hier inmiddels zaken.

Wat heb je verder nog beleefd?

Van alles; het waren intensieve dagen. We bezochten onder andere de Dubai Electricity & Water Authority (DEWA, red.) en het recent geopende SRTIP, Sharjah Research Technology and Innovatie Park. Zeer indrukwekkend. Ook de onderlinge contacten met bedrijven uit de delegatie leverden weer nieuwe relaties op. Uiteraard zijn er ook weer diverse contacten gelegd voor Water Alliance-leden en diverse mogelijke opdrachtgevers. De VAE is erg geïnteresseerd in de innovaties Nederlandse bedrijfsleven op gebied van water, energie en voedsel. Een goede greep dus om in het Nederlandse paviljoen het centrale thema ‘Uniting Water Energy Food’ te kiezen.

De Water Alliance werkt samen met NWP aan een volgend watertech programma in de VAE, van 16-19 januari 2022. Bedrijven die eens willen ervaren wat de mogelijkheden in de VAE zijn worden van harte aanbevolen zich aan te melden.