Groen licht voor actieplan internationalisering watertechnologiesector

De provincie Fryslân heeft dinsdag 10 juli ingestemd met het actieplan voor het stimuleren van de internationalisering van de watertechnologiesector. De provincie stelt daarmee €1.517.000,- voor de uitvoering ter beschikking. Het actieplan werd opgesteld door Water Alliance.

Impuls door economische groei
Door het aanwezig zijn op internationale beurzen, het verbinden van bedrijven en het aanjagen van business development, stimuleert Water Alliance de watertechnologiebedrijven in hun internationalisering en business development voor groei en extra werkgelegenheid. Hierin wordt nauw samengewerkt met Wetsus en CEW (managing partners van de WaterCampus), private bedrijven en publieke organisaties waaronder provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en de NOM. Belangrijke internationale watertechnologiecentra (hubs), en/of bedrijven met relevante vraagstukken benaderen Water Alliance steeds meer voor samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn The Water Council in Milwaukee, VS die een watertechnologiebedrijf helpt bij toetreding tot de Amerikaanse markt. Of de samenwerking met een Franse clusterorganisatie waardoor watertechnologiebedrijven nu veel gerichter de Franse markt kunnen benaderen. Daarnaast zijn er vorig jaar afspraken gemaakt met vijf andere Europese clusters om internationalisering op de cross-over tussen Water & Energie te versterken. Ook de Zuid-Koreaanse regio Daegu heeft Water Alliance benaderd voor samenwerking gericht op bedrijvigheid waar tenminste drie bedrijven van profiteren.Door deze impuls zal Water Alliance concrete stappen ondernemen die leiden tot economische groei voor de watertechnologiesector. Ook zijn de voorwaardenscheppende maatregelen in het plan opgenomen on deze impuls te geven en de successen daarvan ook daadwerkelijk te laten landen in de Friese regio.

“We zijn dankbaar voor de steun die de Provinsje Fryslân aan de watertechnologiesector biedt. Hiermee kunnen we een impuls geven aan de internationalisering van de watertechnologie sector de komende jaren, resulterend in meer export, werkgelegenheid en bedrijvigheid. Bovendien draagt dit bij aan de internationale erkenning en propositie van WaterCampus Leeuwarden als fysieke centrum van de European Water Technology Hub.” Aldus Bart Volkers, manager projects and cooperation bij Water Alliance.

Connecting hubs globally
De ambitie van Water Alliance is om via een netwerk van wereldwijde water hubs (Connecting Global water Hubs) en een Europees clusternetwerk gericht op watertechnologie mondiale Europese erkenning te krijgen voor WaterCampus Leeuwarden als het fysieke centrum van de European Water Technology Hub. Dit moet tegelijkertijd leiden tot aanzuigende werking voor investeringen van buitenlandse bedrijven op en rond het WaterCampus Innovatie Ecosysteem, en de internationalisering van de watertechnologiesector. Het actieplan voorziet een impuls te geven aan de internationalisering, zodat hier op korte termijn en structureel op lange termijn positieve effecten in omzet, bedrijvigheid en werkgelegenheid worden gerealiseerd. Water Alliance zal voor de eerst komende jaren zo’n netwerk opbouwen en faciliteren. De ontwikkelingen van een dergelijk netwerk zal onder andere worden besproken tijdens de EWTW (European Water Technology Week) die van 24 tot en met 27 september plaatsvindt in Leeuwarden.