Ferr-Tech en Van Remmen UV technology testen op Water Test Networklocatie rioolwaterzuivering

Waterschap Vallei en Veluwe en Cleantech-Regio bieden midden- en kleinbedrijf een testlocatie op de rioolwaterzuivering Apeldoorn om nieuwe technieken en ideeën te testen .

In de periode maart – november maken Ferr-Tech en Van Remmen UV-Technology gebruik van deze testlocatie.

Wat wordt er getest

Ferr-Tech onderzoekt de mogelijkheden om met FerSol microverontreinigingen en fosfaten uit het rioolwater te zuiveren. Ferr-Tech is erin geslaagd om de sterkste oxidant voor afvalwaterbehandeling, Ferraat(VI) in  een stabiele en houdbare vorm te produceren voor industrieel gebruik: FerSol.  Ferr-Tech gaat samen met andere watertechbedrijven een combinatie van  FerSol en andere technologiën testen zoals UV-Waterstofperoxide en Advanox in verschillende opstellingen.

Van Remmen UV-Technology heeft een geavanceerde oxidatietechnologie ontwikkeld, Advanox, die een hoge waterkwaliteit kan produceren. Deze technologie wordt verder doorgetest en verbeterd met testen met zandfiltratie, AFM filtratie, meerdere flocculanten/coagulanten, directe nanofiltratie en ferraat (VI) . Advanox is een gepatenteerde en doorontwikkelde variant van het UV-H2O2 proces die specifiek is ontwikkeld om medicijnresten, pesticiden en andere microverontreinigingen efficiënt en permanent uit het water te halen.

Schoon en veilig water voor iedereen

Beide bedrijven testen apart de eigen technologieën, en maken tegelijkertijd gebruik van elkaars kennis en expertise. Zo zal Van Remmen ook met FerSol testen.

De ambitie van beide bedrijven is om afvalwaterbehandeling op duurzamere en efficiëntere wijze uit te voeren en hergebruik van water mogelijk te maken. Dit sluit naadloos aan op de ambitie van het waterschap om samen te werken aan een klimaatpositieve leefomgeving en de uitdagingen op het gebied van klimaatverandering en circulaire economie.

Water Test Network

Het Water Test Network is een Europees netwerk waarin 12 partijen deelnemen met financiële ondersteuning van Interreg North-West Europe. In Nederland zijn dat Waterschap Vallei en Veluwe, Centre of Expertise Water Technology en Water Alliantie als onderdeel van de WaterCampus in Leeuwarden, provincie Fryslân en Cleantech Regio. Verder doen er kennis en onderzoekspartners mee uit  Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België en Frankrijk.

Doel van het Europese Interreg programma is om economische verschillen tussen regio’s en lidstaten te verkleinen door samenwerkingsprojecten te stimuleren en met behulp van subsidies mogelijk te maken.

Bron: persbericht Waterschap Vallei en Veluwe/Ferr-Tech/Van Remmen UV techniek.