Aanscherping Europese Regelgeving Europese Interne Markt

Om het zaken doen binnen Europa makkelijker te maken voor bedrijven, scherpt de Europese Commissie de wetgeving hierover aan. Zij vraagt hiervoor input van het Europese MKB.
Ondanks de Europese Interne Markt (EIM) blijkt dat ondernemers nog vaak tegen obstakels aanlopen m.b.t. regelgeving in Europese landen. De Europese Commissie doet daarom eind 2016 een voorstel voor één document, het Services Passport, dat geldig is voor Europese bedrijven die in meerdere Europese landen actief zijn. In voorbereiding hierop vraagt de Europese Commissie input van het MKB.
Geef uw input via onderstaande link (9 vragen):
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PublicConsultationServicesPassport

Samengevat komt het Services Passport hierop neer:

Knipsel

 

 

 

 

 

 

Lees hier meer informatie of neem dan contact op met Matthijs Plijnaar, Enterprise Europe Network business advisor via m.plijnaar@wateralliance.nl of telefonisch via 06 12 88 45 30.