De Water Alliance is partner in het Europese samenwerkingsproject Energy in Water (EnW). Het project Energy in Water is een samenwerking tussen verschillende clusters in de water- en energiesector in Europa. Vanuit Nederland vertegenwoordigt de Water Alliance de bedrijven in de watertechnologiesector. Naast ons doen er zes andere clusterorganisaties uit verschillende landen mee aan dit samenwerkingsproject.

Doel van het project

Het doel van dit samenwerkingsproject is om de groei en valorisatie van MKB bedrijven in de water- en energiesector te versterken. De Water Alliance zet zich binnen dit project in om de Nederlandse watertechnologiebedrijven te verbinden met buitenlandse MKB bedrijven en marktpartijen in de water- en energiesector. Door deze samenwerking moet het voor de doelgroep, het MKB in de watertechnologie, eenvoudiger worden om internationaal te kunnen samenwerken. Doordat er een sterke samenhang en potentie is tussen de water- en energiesector, worden deze twee sectoren als focus gebruikt voor het Energy in Water project. De globale kansen en uitdagingen in deze twee sectoren biedt de ruimte voor het MKB om hier op in te spelen. Wij bieden hierin een faciliterende rol. Daarnaast biedt het voor ons de mogelijkheid om nieuwe netwerken aan te boren ten behoeve van het MKB in de watertechnologie. Indien u meer informatie wenst, gaan wij graag met u in gesprek.

Alle participerende clusterorganisaties


The Water Cluster
 – VK
AVAESEN – Spanje
CD2E – Frankrijk
CLEAN – Denemarken
EA Eco entreprises – Frankrijk
Water Alliance – Nederland
ZINNAE – Spanje

Vragen of interesse in het project?

Neem contact op met Jesse Offringa, j.offringa@wateralliance.nl of 058 284 90 44
Bezoek onze website http://www.energywater-project.eu/