Eerste continue algensensor in het Paterswoldsemeer

ECOWATCH PaterswoldsemeerWaterschap Noorderzijlvest, BlueLeg Monitor (beide leden van de Water Alliance), Water Insight en Incas3 plaatsen de eerste algensensor in de zwemplas van het Paterswoldsemeer. De ECOWATCH is een nieuwe, unieke technologie. De sensor volgt nauwgezet de groei en bloei van algen, waaronder ook de schadelijke blauwalg. Met de meetgegevens van de sensor verwacht het waterschap sneller en efficiënter in te kunnen grijpen wanneer overmatige bloei van blauwalg dreigt. In de toekomst kunnen zwemmers daardoor ook bij warm weer vaker genieten van een duik in het Paterswoldsemeer.

Innovatieve technologie
De algensensor wordt geplaatst op een paal ín het water en registreert continu de weerkaatsing van het licht op het water. Uit die weerkaatsing wordt nauwkeurig de concentratie bepaald van de stoffen chlorofyl-a en fycocyanine. Chlorofyl-a geeft de hoeveelheid algen in het water aan. Fycocyanine geeft de hoeveelheid blauwalgen aan. Daarnaast meet de sensor de helderheid van het water. Ook dat is een maat voor de waterkwaliteit. De nieuwe unieke technologie stelt het waterschap in staat de kwaliteit van het water nauwgezet te volgen en te voorspellen waar (blauw-)algenbloei gaat optreden. Daardoor kan het waterschap sneller en effectiever maatregelen nemen. Zo draagt het bij aan een gezonde, toekomstbestendige waterkwaliteit.

Onderzoek
De ECOWATCH wordt gedurende twee seizoenen ingezet en getest. De resultaten worden getoetst en gebruikt om het prototype te vervolmaken. Als de ontwikkelfase op het Paterswoldsemeer doorlopen is, wordt de serieproductie van de sensor opgezet. Vervolgens kunnen waterschappen de unieke sensor op meer locaties inzetten.

Samenwerkende partners
De sensor is ontwikkeld uit de ruimtevaarttechnologie, waarbij satellietbeelden worden gebruikt om allerhande informatie van het aardoppervlak vast te leggen. Waterschap Noorderzijlvest investeert in deze innovatieve technologie om sneller en efficiënter te kunnen inspelen op een veranderende waterkwaliteit. De bedrijven BlueLeg Monitor uit Sneek en Water Insight uit Wageningen hebben de technologie ontwikkeld. Zij stellen vast dat er wereldwijd veel interesse voor bestaat. Incas3 uit Assen is als onderzoeksinstituut verantwoordelijk voor de samenbouw en het testen van het prototype. Het bedrijf brengt ervaring in met betrekking tot de inzet van remote veldinstrumenten. Partijen hebben met succes een beroep gedaan op het subsidieprogramma Fryslan Fernijt IV. Het project wordt medegefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, het Samenwerkingsverband Noord Nederland en de provincie Fryslân.