Druk bezocht WaterCampus Business Café

Innovatie, nu en straks

Op donderdag 8 december werd bij de Water Alliance op de WaterCampus het WaterCampus Business Café gehouden. Een keur van bedrijven en bestuurders wisselden van gedachten over het thema: de nieuwste watertechnologie innovaties van nu en straks. Tijdens meerdere interactieve sessies en een netwerkborrel zijn veel gedachten en contactgegevens uitgewisseld tussen bedrijven en overheden.

Dat er nog veel valt te doen als het gaat om efficiënt en slim met water omgaan, werd onderstreept door Paul van Eijk (Van Hall Larenstein Hogeschool). “Men zegt wel dat we in Nederland heel erg waterminded zijn, maar als je kijkt hoeveel we jaarlijks weer aan oliebollenvet in het water gooien, dan moet je concluderen dat we het als Nederlanders helemaal nog niet zo in ons DNA hebben zitten. Er moet nog heel wat gebeuren.”

Een middel zou de zogenaamde (A)quadruple Helix kunnen zijn waarbij overheid, onderwijs en ondernemers (de pijlers van het welbekende Triple Helix-model voor samenwerking, red.) wordt aangevuld met innovatieve processen, waarbij met name ook voor studenten ruimte is om steeds meer te doen aan toegepast onderzoek. Kortom: onderzoek waar vanuit het bedrijfsleven of overheid daadwerkelijk vraag naar is. Volgens Van Eijk biedt het innovatie eco-systeem in Fryslân daartoe alle kans.

Peter Luimstra van de Gemeente Leeuwarden sloot zich hierbij aan. Hij schetste diverse rollen die de gemeente inneemt: die van vastgoedbeheerder, opdrachtgever (bestaande relatief oude gebouwen zullen bijvoorbeeld duurzaam gemaakt moeten worden) en als aanjager (faciliteiten en subsidie). Als mooi voorbeeld noemde hij het bedrijf Hydrowashr, dat ooit de innovatieprijs van de Water Alliance won en inmiddels niet alleen in het Wetsus gebouw wordt gebruikt, maar ook bij de gemeente en in cultureel broeinest de Blokhuispoort.

Karel Veeneman (Wetterskip Fryslân) benadrukte ook nog eens de kansen die er in Fryslân liggen. Alleen al bij zijn eigen organisatie. “Wij vinden innovatie van belang. Ten eerste voor kortlopend voordeel, bijvoorbeeld om verouderde processen of systemen tijdelijk schoner en goedkoper te maken. Ook voor de verdere toekomst: wanneer je het misschien over veel radicalere wijzigingen in je systemen hebt. Daarom willen we blijven onderzoeken en experimenteren. Daar hebben we jaarlijks 500.000 euro voor gereserveerd.”

Brendo Meulman van sanitatie-specialist DeSah wees erop dat het geweldig is dat overheid en organisaties als het Wetterskip innovatieve trajecten financieel steunen, maar wees erop dat de risico’s die nu eenmaal bij innovatie horen nog niet voldoende zijn afgedekt. “Het is heel mooi dat je als bedrijfsleven dankzij de overheid waardevolle projecten kunt starten, maar we hebben het wel over trajecten waar de risico’s hoger zijn dan gemiddeld. De vraag is wie daar garant voor wil staan. Nu worden die risico’s vaak door het bedrijfsleven gedragen, maar dat is in veel gevallen onverantwoord. Daar moet ooit een oplossing voor komen. Bijvoorbeeld in de vorm van een soort fonds van de Rijksoverheid.”