Discussiëren over de rol van water in de voedselveiligheid

“Een kunstmestvrije landbouw is de oplossing voor de nitraatproblemen in ons landbouwsysteem”. Of: “Innovaties zijn de oplossing voor een duurzamere landbouw”. Zomaar twee van de zes stellingen die besproken tijdens de interactieve paneldiscussie ‘wat is de rol van water in de voedselzekerheid?’ op donderdag 8 december.

De discussie, georganiseerd door ENVAQUA en ondersteund door Water Alliance, TKI en NWP, vond plaats bij Vertify Zwaagdijk. Deze proeftuin, waar onderzoek wordt gedaan naar bloembollen en vollegrondsgroenten, was de perfecte locatie voor een cros sectorale discussie waar niet alleen het panel zijn mening gaf, maar waar ook het publiek aan het woord kwam.

Bedreiging

Waar de panelleden en het publiek in elk geval over eens waren: de beschikbaarheid van voldoende zoetwater komt steeds meer onder druk te staan. In grote delen van Nederland is sprake van verzilting en hierdoor kunnen gewassen niet beregend worden. Het is een serieuze bedreiging voor onze voedselzekerheid.

De landbouw moet meer doen om in te spelen op klimaatsverandering, maar ze kunnen het niet alleen. Ook overheden en bedrijven in de keten moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de transitie naar een duurzame en circulaire landbouw mogelijk te maken om de groeiende wereldbevolking te voorzien van veilig en gezond voedsel.

Innovaties

Ook innovaties kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. De wil om te verduurzamen is er, maar de sector moet wel de tijd krijgen om zich te kunnen aanpassen. Ook moet duidelijk zijn wat er van hen wordt verwacht. Overheden kunnen dit proces versnellen door extra financiële middelen beschikbaar te stellen.

De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding over het Vertify terrein, gevolgd door een borrel waar de 22 deelnemers na konden praten met het panel en dagvoorzitter Jan Broos van Broos Water.