Derde kinderen zegt te weinig kraanwater te drinken op basisschool

29 November vierde Vitens samen met 440 basisscholen uit haar voorzieningsgebied de jaarlijkse kraanwaterdag. De kraanwaterdag is bedoeld om het drinken van kraanwater op school normaler te maken, omdat dit gezond, duurzaam en lekker is. En dat is nodig, want uit onderzoek* van Kantar Public in opdracht van Vitens, blijkt dat 38% van de kinderen meer water zou willen drinken op school. Ook zegt bijna een derde daadwerkelijk te weinig kraanwater te drinken op school.

Ouders verdeeld over het verplicht stellen van kraanwater op school

Ook onder ouders is er onderzoek gedaan naar kraanwater op scholen. Bijna alle ouders geven aan dat het belangrijk is dat er kraanwater beschikbaar is. Sommige ouders gaan daar heel ver in, 28% vindt dat het drinken van kraanwater zelfs verplicht zou moeten worden gesteld. 40% van de andere ouders is het daar echter niet mee eens. 1 op de 20 zou zelfs hun kind van school halen als kraanwater drinken verplicht werd gesteld. Wel vindt meer dan de helft van de ouders dat scholen het drinken van kraanwater onvoldoende stimuleren.

1 op de 8 kinderen drinkt nooit kraanwater op school

Van de ondervraagde kinderen geeft 15% aan dat ze nooit kraanwater drinken op school. Een kwart geeft daarnaast aan dat ze minder dan 1 glas per dag op school drinken. Voor het verkrijgen van kraanwater zijn kinderen afhankelijk van een kraan in de klas (53%) van thuis (42%) of van een kraan bij de WC (41%).
Van de kinderen die geen water drinken op school is de hoofdreden dat ze de kraan te vies vinden (14%) of omdat hun vriendjes dat niet cool vinden (10%). Bijna de helft van de kinderen zou het liefste in de klas kraanwater willen drinken, en meer dan de helft wil graag een drinkfles op tafel zetten terwijl dat van de leraar of lerares niet mag.

Voer een wekelijke kraanwaterdag in

De kraanwaterdag is onderdeel van de bewustwordingscampagne ‘Kraanwater Graag’ waarmee Vitens iedereen bewust maken van de waarde van kraanwater. Kraanwater is gezond en duurzaam. Het drinken van water draagt bij aan een gezonde levensstijl. Het bevat belangrijke mineralen zoals calcium en heeft 0 calorieën. Het is minstens 400x minder belastend voor het milieu dan verpakte dranken. Eén suikerhoudend drankje minder per dag leidt al tot een gezondere leefstijl bij schoolkinderen. Met de invoering van een wekelijkse kraanwaterdag wordt kraanwater de standaard op school.
*Voor dit onderzoek zijn 436 kinderen van 8 t/m 12 ondervraagd, en 394 ouders van basisschoolgaande kinderen

Voor meer informatie kijk op kraanwatergraag.nl/school

Bron: Vitens