Defensie kiest voor UpfallShower

Het Ministerie van Defensie heeft, als onderdeel van ‘Fieldlab SMART Base, voor de UpfallShower gekozen. Hiermee kunnen Nederlandse militairen op uitzending toch op een prettige manier douchen, ondanks dat er vaak zeer beperkt water aanwezig is. Met de Upfall kan er met een liter water riant worden gedoucht.

Om aan de vereisten voor militaire missies te kunnen voldoen, wordt de Upfallshower waar nodig aangepast. Dit gebeurt in nauw overleg met Defensie. De douches worden in een container geplaatst, waarbij het streven is om 5 douches naast elkaar te integreren.

De opstellingen worden in eerste instantie in Soesterberg, de basis van het ‘Fieldlap SMART Base’ geplaatst. Naar verwachting zal dit in januari gebeuren.