“Connectivity North” is het nieuwe business development-initiatief van de gezamenlijke Noordelijke Clusterorganisaties waarin we bedrijven bijeen brengen die in staat zijn om gezamenlijk “intelligente oplossingen” te ontwikkelen. Intelligentie speelt een sleutelrol in het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken, denk aan de opkomst van bijvoorbeeld  ‘smart cities’, smart farming, smart energy-grids. Intelligente systemen zijn zelflerend en autonoom en waardoor complexe vraagstukken veel efficiënter georganiseerd kunnen worden dan we op dit moment gewend zijn. De opkomst van intelligente systemen is onmiskenbaar, en zal de komende decennia de grote aanjager worden van nieuwe bedrijvigheid.

Via “Connectivity North” wil Noord-Nederland een prominente rol gaan spelen in de opkomende wereld van intelligente systemen. De Water Alliance brengt in de komende jaren een aantal water gerelateerde casussen die we hopen op te lossen mede met expertise input vanuit de andere Noordelijke Clusters.

 

HET AFVALWATERSYSTEEM VAN DE TOEKOMST.

Publieke infrastructuurbeheer, waaronder afvalwatersystemen, is in ontwikkeling. Fact based asset management doet zijn intrede. Het programma Afvalwatersysteem van de Toekomst richt zich op het toepassen van nieuw te ontwikkelen technologie en technologische combinaties om afvalwatersystemen in Nederland slimmer, goedkoper en duurzamer te maken en beheren. Monitoring, smart grids, big data analyses, hoog rendabele gemalen, duurzame materialen en hoog rendement systemen zijn middelen om deze doelen bereiken. Heeft u technologie of kennis die voor deze ontwikkeling relevant is? Ziet u markt of een andere rol? U bent van harte uitgenodigd om bij te dragen aan concrete invulling van het Afvalwatersysteem van de Toekomst.

Deze casus is mede voorgedragen door de Water Alliance leden Innblue BV en YP your partner BV.

 

NIEUWE UITDAGINGEN?

Heeft u een water gerelateerde uitdaging waarvan u de oplossing zoekt in intelligente systemen, neem dan contact op met Alex Berhitu via a.berhitu@wateralliance.nl of telefoonnummer +31 58 2849044