Collega Jantienne bezoekt kennisconferentie WAT ER IS van Topsector Water & Maritiem

Mouwen opgestroopt en druk aan het schrijven – De deelnemers kennisconferentie WAT ER IS van Topsector Water & Maritiem waren druk bezig elkaar te inspireren en informeren. Onze collega Jantienne van der Meij schreef hierover het volgende;

De Topsector Water & Maritiem kennis conferentie op 5 juni was goed bezocht door 120 invloedrijke deelnemers uit alle drie de sectoren die onder de topsector vallen; water, delta en maritiem. In de ochtend was er een gesprek tussen de boegbeelden die er tot nu toe zijn geweest Jan Bout (kwartiermaker), Hans Huis in ’t Veld en de huidige Annemieke Nijhof. Annemieke kreeg officieel de voorzittershamer overgedragen van Hans.

Daarna werden er van alle drie de sectoren succesvolle onderzoeksprojecten gepresenteerd. Leon Korving vanuit Wetsus presenteerde over het onderzoek naar fosfaat adsorptie met ijzer in afvalwaterzuiveringen en adsorptie en regeneratie in oppervlaktewater. Met als hoogtepunt dat de waterschappen erg geïnteresseerd zijn in de methode voor RWZI’s en het winnen van drie van de vier stadia van de George Barley prijs in Florida. Vanuit Deltatechnologie werd het project de zandmotor gepresenteerd en vanuit Maritiem het modelleringsonderzoek naar impact van zeewater op boten en platforms. In de middag was er rondom vier thema’s (water & voedsel, water & energie, digitalisering, nature based solutions) dialoog over de internationale kansen en onderzoeksprioritering binnen dat bepaalde thema.

De dag werd afgesloten door Annemieke Nijhof met haar visie voor de komende jaren:

“We zijn een sterke en succesvolle sector en gaan binnen de huidige missies laten zien hoe belangrijk water is voor de thema’s landbouw, water & voedsel, energietransitie & duurzaamheid, veiligheid en gezondheid & zorg.”

Meer informatie over het evenement is hier te vinden.