Cirtec: Kleurverschil van vloeistoffen kan misleidend zijn, verdamping met Crescendo niet

Energiebesparing en hergebruik van materialen worden steeds belangrijker en zijn cruciaal voor het behoud van een goed en gezond milieu voor toekomstige generaties. Met de Crescendo technologie is een technologie ontwikkeld om geconcentreerde (afval)waterstromen in te dikken en waardevolle grondstoffen terug te winnen, met behulp van laagwaardige energie.

Om de mogelijkheden te testen heeft CirTec een pilotinstallatie beschikbaar waarmee de haalbaarheid van de inzet van de technologie uitgebreid getest kan worden. Bij verschillende temperaturen en doorzetten kunnen gegevens worden verzameld over verdampingssnelheden, gewenste indikkingsgraad, kristallisatiegrenzen en samenstelling, waarbij zelfs rekening gehouden wordt met de plaatselijke klimaatomstandigheden. Nieuw is dat het te testen water nu naar de pilot gehaald wordt. Normaal gesproken wordt de pilot installatie naar de klant getransporteerd om daar de metingen uit te voeren. Maar vanwege de huidige corona maatregelen is dit omgekeerd en haalt Cirtec het water op.

Een mooi voorbeeld van inzet van de Crescendo technologie is de verdamping van water van een gaswasser. Het water is bij ons afgeleverd en is gedurende een paar dagen ingedikt met mooie resultaten. En ja, het klopt, in dit geval is de kleur van het concentraat lichter dan de kleur van de ingaande vloeistof en dat heeft alles te maken met de samenstelling van de vloeistoffen.

CirTec werkt continu aan het verbeteren en optimaliseren van technologie. Samenwerking en kennisdeling zijn de sleutels tot vooruitgang en om die reden betrekken wij dan ook innovatieve marktpartijen al in een vroege fase bij de ontwikkeling en opschaling van technologie.