Brightwork doet mee aan Export Carrousel XII

Brightwork B.V. heeft de ambitie om ook buiten Europa haar Sand-Cycle technologie onder de aandacht te brengen. Hiervoor wordt onder andere de expertise van het project Export Carrousel benut. Komend halfjaar zal Brightwork met een groep internationale studenten van NHL Stenden Hogeschool samenwerken om de markt voor Sand-Cycle in Zuidoost-Azië te verkennen.

Kick-off

Tijdens de 1e week van het nieuwe (hoge)schooljaar 2019-2020, vond de kick-off van de 12e editie van de Export Carrousel plaats in de Kanselarij in Leeuwarden. Deze startbijeenkomst stond in het teken van kennismaken. Via presentaties en rond-de-tafel-gesprekken zijn de verschillende bedrijven en groepen studenten aan elkaar voorgesteld.

Exportvraag

Hans Wouters was namens Brightwork aanwezig om het product Sand-Cycle en de bijbehorende exportvraag verder toe te lichten aan de groep studenten. De groep studenten zal de komende maanden een marktverkenning uitvoeren, met als uiteindelijk resultaat een exportplan. Ze worden hierbij ondersteund door docenten van NHL Stenden Hogeschool, externe adviseurs en medewerkers van Brightwork.

Het project Export Carrousel vormt voor de studenten hun specialisatie minor International Business aan de NHL Stenden Hogeschool. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân.