BLUE-tec en HTCycle ontwikkelen nieuw concept voor slibverwerking

BLUE-tec uit Renkum en HTCycle AG uit Duitsland werken aan een nieuw concept voor slibverwerking. Hart van het proces is de door HTCycle ontwikkelde hydrothermale carbonisatie.

In dit systeem reageert ontwaterd zuiveringsslib in een reactor op 220oC. Het proces is vergelijkbaar met thermische druk hydrolyse, echter bij een veel hogere temperatuur. Door deze behandeling wordt een groot deel van de organische stof omgezet in een soort bio-kool. Nadat het slib in de HTC reactor is behandeld wordt het gescheiden in een droge koolfractie en een waterfractie. Uit de koolfractie worden fosfor en daarna  (zware) metalen teruggewonnen waarna het vervolgens geactiveerd wordt. Deze geactiveerde kool kan ingezet op rioolwaterzuiveringen voor de verwijdering van organische microverontreinigingen (“van de rwzi voor de rwzi”)

Verdere verwerking

BLUE-tec richt zich vooral op de verdere verwerking van de waterfractie. In deze waterfractie bevinden zich hoge CZV, stikstof en fosfaatgehaltes. In een aantal opeenvolgende stappen wordt biogas geproduceerd met een anaerobe MBR, wordt ammonium teruggewonnen door middel van ammonia-membraanstrippen en wordt het fosfaat teruggewonnen middels struviet precipitatie.

Groot voordeel van dit proces is dat het zuiveringsslib volledig omgezet wordt in waardevolle producten zoals actieve kool, struviet, ammoniumsulfaat en een metalen concentraat.

Pilot

In het Duitse Murchin is inmiddels een grote pilot opstelling gebouwd waar alle processtappen getest worden. Verwachting is dat de eerste full scale installatie in 2022 in noord Duitsland gerealiseerd zal gaan worden.

Voor meer informatie: HTCycle, of  BLUE-tec bv

Bron: BLUE-tec