Ton Durieux

Ton Durieux is sinds 2013 adviseur EU-wetgeving en CE-markering bij het team Enterprise Europe Network (EEN) van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
Ton is specialist op het gebied over wet- en regelgeving bij zakendoen in de EU. Zijn specialisatie ligt op het terrein van EU-productwetgeving, waaronder CE-markering.
Daarnaast kan Ton u wijzen op mogelijkheden bij de Europese Commissie voor inspraak van uw bedrijf op de ontwikkeling, totstandkoming en uitvoering van Europese richtlijnen en verordeningen. Vóór 2013 was Ton 20 jaar lang werkzaam bij RVO.nl (en voorlopers EVD en Agentschap NL) als marktadviseur Verenigde Staten en Canada.

Hans Mojet

Na zijn studies Internationaal en Europees recht en Beleid en Bestuur in Internationale Betrekkingen in Groningen begon Hans in 2004 bij de directie Juridische Zaken van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Gelijktijdig volgde hij de opleiding voor startende wetgevingsjuristen bij de Academie voor Wetgeving. In 2010 maakte hij de overstap naar de directie Internationale Zaken van het ministerie van LNV. Na de fusie van LNV en EZ kwam hij te werken bij de directie Europese en Internationale Zaken. Daar houdt hij zich bezig met de interne markt voor diensten, handhaving op de interne markt, SOLVIT en Europese institutionele kwesties. Ook is hij betrokken bij het ontwikkelen van de strategie voor de toekomstige Nederlandse inzet op de interne markt.