Bijeenkomst Waarde van WLN

Bij WLN draait alles om water. WLN onderzoekt, adviseert, ontwikkelt, meet en beheert; dit alles onder het motto: Water van Waarde.