AquaNederland Vakbeurs goed bezocht

Van dinsdag 17 tot en met donderdag 19 maart vond in de Evenementenhal in Gorinchem de jaarlijkse Aqua Nederland VakbeursLogoNWTW2015_druppel plaats. De beurs trok ongeveer 9.900 bezoekers. Tegelijkertijd organiseerden Water Alliance, NWP en ENVAQUA dit jaar de Nationale Watertechnologie Week 2015 met als centraal thema ‘De waarde van water, nu en in de toekomst’.

Met een gezamenlijke stand, de AquaLounge, vormden de WaterCoalitie partijen en de WaterCampus het hart van de AquaNederland Vakbeurs. De open AquaLounge trok veel geïnteresseerden. “Door het open karakter van de stand ben je toegankelijker naar het publiek en lopen mensen makkelijker binnen” verteld Juliette Douglas van de Water Alliance. “Door de open stand zien mensen het verhaal van de WaterCampus en dat stimuleert ze hierover door te vragen”.

Ook de drie seminars die de WaterCoalitie partijen trokken veel belangstelling. Elke dag stond een ander thema centraal. Alle thema’s trokken veel belangstellenden.

De presentaties van de seminars die tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs Gorinchem, 17 tot en met 19 maart, zijn gegeven, zijn terug te vinden op http://www.nationalewatertechnologieweek.nl/