Aquacolor Sensors test early warning sensor voor waterkwaliteit op Eurosonic Noorderslag

Van dinsdag 15 t/m vrijdag 18 januari heeft Aquacolor Sensors haar nieuwe prototypes van de Festival Sensor getest op het Eurosonic Noorderslag festival op de Grote Markt in Groningen. Dankzij Water Alliance en Innofest was het mogelijk deze early warning sensors onder verschillende praktijkomstandigheden op robuustheid te testen.

Op festivals en grote sportevenementen wordt standaard een tijdelijke drinkwatervoorziening aangelegd om catering, bars, stadions, verblijven, douches en toiletten van schoon water te voorzien. Om de waterkwaliteit te bewaken worden tijdens een evenement regelmatig watermonsters genomen en ter plekke of in een laboratorium geanalyseerd. Door in het leidingnetwerk op cruciale plekken Aquacolor sensors te installeren kunnen real-time en inline afwijkingen van de waterkwaliteit worden waargenomen zodat in een vroegtijdig stadium gericht kan worden onderzocht wat de oorzaak van die afwijking is. Op deze manier kan in veel gevallen actie ondernomen nog voordat zich een probleem voordoet.

Ingegoten batterijen en antennes

Op het festival werd een sensor in de drinkwaterleiding geplaatst, in een leiding die het spoelwater van de bar afvoerde en in afvalwater (Semilla santiation, een andere innovatie waarmee water uit toiletunits wordt gezuiverd). Mateo Mayer (Aquacolor sensors): “Kort samengevat deden de sensors wat ze moesten doen en hebben we ideeën opgedaan om ze op korte termijn nog robuuster te maken. Zo wordt de sensor aanzienlijk robuuster als de batterijen zijn ingegoten en draadloos oplaadbaar zijn”.

Leermomenten

Mateo Mayer: “Een ander mooi leermoment tijdens het festival was dat we tussen grote gebouwen en naast een stalen container stonden. Qua bereik voor signaaloverdracht via wifi en LoRaWAN zijn dit zeer ongunstige omstandigheden, zeker tijdens een concert als er ook veel mensen zijn die in de nabije omgeving via hun smartphones communiceren.
Het was mooi om te zien dat onze sensors ondanks ingegoten antennes gewoon werkten maar nog mooier waren de gesprekken die we dankzij Innofest met een expert op LoRaWAN gebied hadden over manieren om het bereik van de sensors te vergroten. Onze verwachting is dat we met een kleine aanpassing het bereik van onze sensors kunnen vergroten naar circa 10 km.Last but not least was het een unieke ervaring om op een festival backstage te mogen meten en ontzettend inspirerende mensen te ontmoeten, van artiest tot techneut tot potentiele klant .Innofest en Water Alliance, hartstikke bedankt dat jullie dit mogelijk hebben gemaakt”.

Hoe het werkt

De ‘Aquacolor Festival sensors’ worden in een waterleiding geplaatst en meten real-time en inline de waterkwaliteit door middel van een drukmeting, een temperatuurmeting, een spectrofotometrische extinctiemeting bij 3 golflengten en een fluorescentiemeting in het nabij infraroodgebied. De metingen worden met een frequentie van circa elke 5 minuten uitgevoerd en vervolgens naar een cloudserver gestuurd via wifi of LoRaWAN. Via een dashboard zijn de metingen op een tablet of smartphone zichtbaar.

Als bijvoorbeeld plotseling een grote drukschommeling wordt waargenomen dan duidt dit op een lekkage of afname van teveel water. Kleine schommelingen duiden op normaal gebruik en een volledig constante druk op stilstaand water. De temperatuurmeting is vooral in de zomer van belang omdat temperaturen boven 25 graden Celsius tot een versnelde bacteriële groei in de leidingen leiden. De spectrofotometrische metingen geven aan of er deeltjes in het water zitten (troebelheid) of andere verontreinigingen zoals humuszuren en algen. De spectrofotometrische meting is ook een goed hulpmiddel om de waterkwaliteit te monitoren als locaal water wordt gezuiverd en opgeslagen in buffertanks. Een afwijking in het zuiveringsproces kan dan snel worden teruggevoerd op een specifiek punt.