Succesvolle start “Water Alliance Wall of Support” bij Symposium KNW

Woensdag 8 maart werd bij Royal HaskoningDHV in Amersfoort onder de naam ‘Verborgen schatten in de afvalwaterwereld’ een symposium gehouden over succesvolle en minder succesvolle onderzoeken/innovaties op het gebied van afvalwaterzuiveringstechnologieën.

Dit evenement, dat werd georganiseerd door de KNW themagroep Afvalwaterbehandeling en Valorisatie, werd bezocht door ruim 60 belangstellenden uit de afvalwaterwereld. Technologen, adviseurs en zuiveringsbeheerders deelden succesvolle en minder geslaagde innovaties op het gebied van afvalwaterbehandeling, om zo van elkaar te leren.

Wall of Support

Water Alliance startte tijdens dit symposium met een nieuw initiatief: De Water Alliance “Wall of Support”. De symposiumdeelnemers kregen de gelegenheid eigen innovaties, vragen en ideeën door middel van korte notities te delen op een wand, om zo contact te leggen met belanghebbende partijen/personen. Na een ietwat aarzelend begin ontstond er gedurende de dag al snel een muur vol stellingen, die tijdens de pauzes en de borrel goed waren voor zowel mondelinge discussies als schriftelijke reacties in de vorm van visitekaartjes. Na afloop van de dag werden de reacties meegenomen voor later contact.

Water Alliance inventariseert de stellingen en de reacties van de Wall of Support en zorgt voor nazending aan de deelnemers van het symposium. Gezien het succes zal dit initiatief zeker een vervolg krijgen.

Download hieronder de presentaties die tijdens het symposium zijn gehouden.

Filtratie van Afvalwater; Kees Roest, Kees Roest, KWR Watercycle Research Institute
From waste to worm; Hellen Elissen en Bob Laarhoven, WUR-ACRRES/Dutch Blackworm
Leringen van kalvergier tot alginaat; Helle van der Roest, Royal HaskoningDHV
Nieuwe sanitatie – Pitfalls and lessons learned; Grietje Zeeman en Tiemen Nanninga, WUR/LeAF
Borstelcentrifuge voor PE-loos ontwateren van zuiveringsslibontwateren van zuiveringsslib ; Bert van Lammeren, Connatus Separation Technology/Nieuwe Weme, en Sanne van Dijk, Hoogheemraadschap van Rijnland
Selectie van innovaties; Cora Uijterlinde, STOWA
Nieuwe sanitatie en energie; Stefan Mol, Waternet