Holland Water verkoopt direct eerste Bifipro in Iran

Holland Water uit Driebergen heeft in Iran nu al zijn eerste Bifipro-installatie verkocht, een systeem om biofilm en Legionella te bestrijden in drink- en koelwater. Afnemer is het Taj Mahal Hotel, één van de meest Bifiproprestigieuze zakenhotels in Teheran. De directie van Holland Water is op het ogenblik in Teheran om daar vandaag (maandag) op de Nederlandse ambassade een samenwerkingsovereenkomst te tekenen met het Iraanse bedrijf Padyab Tadjhiz Co.

Holland Water kwam afgelopen week via Padyab in contact met de directeur van het Taj Mahal Hotel, die direct enthousiast was over de werking van de Bifipro. Het aanbieden van veilig water is immers cruciaal, zeker nu door het versoepelen van de westerse sancties de boekingen door zakenmensen en toeristen zienderogen toenemen. Mogelijk gaat Holland Water nu ook installaties leveren aan andere vestigingen van de Indiaas georiënteerde hotelgroep. Ook het contract met het Taj Mahal Hotel werd vandaag op de ambassade ondertekend.
“We zijn er natuurlijk blij mee, dat ambassadeur Susanna Terstal de ondertekening van deze twee voor ons belangrijke contracten heeft willen faciliteren”, zegt Leo de Zeeuw, directeur van Holland Water. “Ons contract met Padyab is zo bijzonder, omdat het de eerste overeenkomst is die na het opheffen van de westerse sancties tot stand is gekomen tussen een Nederlands bedrijf en een Iraanse onderneming. En dat we nu al, zo kort nadat we hier in Iran actief zijn geworden, daadwerkelijk een Bifipro-installatie kunnen leveren, is voor ons een onverwacht snel succes.”

‘Grote behoefte’

Volgens ambassadeur Terstal is er in Iran op diverse terreinen, waaronder op het gebied van water, grote behoefte aan de kennis en kunde van Nederlandse bedrijven. “Het Nederlands bedrijfsleven is steeds actiever in Iran en waar mogelijk zullen wij de samenwerking tussen Nederlandse en Iraanse bedrijven faciliteren”, aldus mevrouw Terstal.

Samenwerken

Tijdens zijn verblijf in Teheran gaf Leo de Zeeuw de afgelopen dagen diverse presentaties, onder meer op de universiteit van Teheran, om de aanpak en technologie van Holland Water toe te lichten. “Ze zijn in Teheran wel gecharmeerd van de Nederlandse zakenmentaliteit en onze technische kennis”, zegt hij. “Op allerlei gebieden zijn de afgelopen jaren forse achterstanden opgelopen en die wenst men snel in te halen. Ook op ons werkterrein, het zuiveren van water, is een groot gebrek aan kennis. De universiteit gaf aan graag te willen samenwerken met Nederlandse bedrijven, maar ook met instituten als het RIVM, om de kennis op het gebied van waterbehandeling in het algemeen en die van Legionella in het bijzonder te vergroten.”

Buitenlandse markten

Holland Water, dat is gespecialiseerd is in het ontwikkelen, bouwen en leveren van systemen om biofilm en Legionella te bestrijden in drink-, koel- en proceswater, betreedt meer en meer de buitenlandse markten. In Nederland heeft het bedrijf met meer dan 300 systemen operationeel bij o.a. ziekenhuizen, woon-zorgcentra en hotels, de afgelopen tien jaar een stevig fundament gelegd. Het door Holland Water zelf ontwikkelde Bifipro-systeem is enig in zijn soort en voegt zeer accuraat lage concentraties koper- en zilverionen aan het water toe. Hierdoor wordt de zogeheten biofilm uit een installatie verwijderd en krijgen bacteriën, waaronder Legionella, geen kans zich te ontwikkelen. Hiernaast ontwikkelde Holland Water een sensor die de koper- en zilverconcentraties zeer precies ‘real time’ en ‘on-line’ kan meten. Dit blijkt duidelijk een pré op die markten die voor het eerst kennis maken met de koper- en zilverionisatietechniek.

In 2012 sloot Holland Water een samenwerkingsovereenkomst met een Italiaans bedrijf en inmiddels zijn er in Italië op een groot aantal locaties Bifipro-systemen met succes operationeel. In 2014 kreeg Holland Water toestemming van de Belgische overheid om daar
de markt te mogen betreden. Waar het in Nederland alleen is toegestaan om de systemen te plaatsten bij prioritaire instellingen en alleen dan als er een Legionellaprobleem is geconstateerd, mogen ze in Italië, België maar ook in het Midden-Oosten preventief worden toegepast. Omdat de warmwatertemperatuur mag worden verlaagd en het spoelen van water mag worden verminderd, bestaat in deze landen en regio veel animo voor het Bifipro-systeem. Holland Water hoopt ook in Iran met het Bifipro-systeem niet alleen zijn steentje bij te dragen op het gebied van Legionellabestrijding, maar het land ook te helpen om de komende jaren zuiniger met energie om te springen en met schoner en veiliger water te werken.